Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2014 până la 03 martie 2015, fiind înlocuit prin Ordin 9/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) și ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Valorile-limită de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de certificate verzi pentru anul 2014 sunt următoarele:

a) valoarea minimă de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde);

b) valoarea maximă de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde).

Art. 2. -

Contravaloarea certificatului verde neachiziționat de către operatorii economici care au obligație anuală de achiziție de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2014, este de 532,44 lei/certificat verde neachiziționat (respectiv 119,293 euro/certificat verde neachiziționat).

Art. 3. -

Societatea Operatorul pieței de energie electrică și a gazelor naturale OPCOM - S.A., Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile și operatorii economici care au obligație anuală de achiziție de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 5 martie 2014.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...