Parlamentul României

Legea nr. 356/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești, emisă în temeiul art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Părțile sunt libere să stabilească, în convenții, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligații bănești."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. - Jurisprudență (2)

Dobânda legală se stabilește, în materie comercială, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României. Jurisprudență (1)

Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianți cei care fac fapte de comerț, având comerțul ca o profesiune obișnuită, și societățile comerciale. Jurisprudență (1)

În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabilește la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, diminuat cu 20%.

Nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în funcție de care se stabilește dobânda legală, este cel din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs, și cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs.

Dobânda de referință a Băncii Naționale a României se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzacțiilor, între dobânda la depozitele atrase de Banca Națională a României și vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunțul.

Nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naționale a României."

3. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

Dobânzile percepute sau plătite de Banca Națională a României, de bănci, de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., de organizațiile cooperatiste de credit și de Ministerul Finanțelor Publice, precum și modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice."

4. Articolul 11 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iunie 2002.

Nr. 356.

;
se încarcă...