Parlamentul României

Legea nr. 215/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 22 ianuarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul I va avea următorul cuprins:

"

Art. I. -

Articolul 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

(4) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Agenția Domeniilor Statului vor proceda la compensarea debitelor reprezentând redevențe datorate și neachitate la termen de concesionarii terenurilor agricole cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, iar sumele rezultate vor alimenta fondul «Dezvoltarea agriculturii românești».

(5) Pentru asigurarea finanțării programelor prevăzute la alin. (3) sumele colectate la fondul «Dezvoltarea agriculturii românești» se completează cu alocațiile aprobate din bugetul de stat pentru Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cap. 67.01 «Agricultură și silvicultură», titlul «Transferuri»."

2. Articolul II se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 aprilie 2002.

Nr. 215.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...