Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociațiilor/organizațiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 martie 2014 până la 04 decembrie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 529/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole și strategii nr. 139.169 din 28 februarie 2014,

în baza Deciziei Directorului general al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" nr. 49 din 14 februarie 2014,

în temeiul art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociațiilor/organizațiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari, ca urmare a:

a) cursurilor de formare profesională;

b) vânzării agentului criogenic lichid;

c) efectuării analizelor laptelui crud.

Art. 2. -

Se aprobă tariful pentru cursurile de formare profesională, astfel:

a) curs de calificare pentru operator însămânțări artificiale la animale în cuantum de 520 lei/cursant;

b) curs de specializare pentru operator însămânțări artificiale la animale în cuantum de 169 lei/cursant;

c) curs de calificare profesională pentru lucrător în creșterea animalelor în cuantum de 279 lei/cursant.

Art. 3. -

Se aprobă tariful pentru producerea și vânzarea unui litru de azot lichid în cuantum de 2,50 lei/litru.

Art. 4. - Modificări (1)

Se aprobă tariful pentru analiza fizico-chimică a probelor de lapte crud în cuantum de 1,50 lei/probă.

Art. 5. -

Sumele încasate conform prevederilor art. 2-4 se fac venit la bugetul de stat și se virează în două zile lucrătoare de la încasarea acestora.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 28 februarie 2014.

Nr. 348.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...