CAPITOLUL VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență - SECȚIUNEA a 4-a Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate -
← Art 104
CAPITOLUL VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență - SECȚIUNEA a 4-a Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate -
Art 106 →

Art. 105. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (4), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. Practică judiciară (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

(3) Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (3). Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în fața instanței. Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) La cerere se atașează acte din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). Caută hotărâri judecătorești

(6) Cererea se soluționează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluționarea cererii de delegare a drepturilor și îndatoririlor părintești se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Caută hotărâri judecătorești

(7) Hotărârea va cuprinde menționarea expresă a drepturilor și îndatoririlor care se deleagă și perioada pentru care are loc delegarea. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(8) Pentru situația prevăzută la alin. (2), după ce instanța hotărăște delegarea drepturilor părintești, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea și creșterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situații de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu minorul. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

(9) Instanța de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinților sau tutorelui, precum și primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorității părintești. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...