Parlamentul României

Legea nr. 472/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2002 până la 10 decembrie 2004, fiind abrogat prin Lege 535/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Constituie acte de terorism săvârșirea următoarelor infracțiuni în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică:

a) infracțiunile de omor prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, vătămare corporală și vătămare corporală gravă, prevăzute la art. 181 și 182 din Codul penal, precum și lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută la art. 189 din Codul penal;

b) infracțiunile prevăzute la art. 106-109 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată;

c) infracțiunile de distrugere prevăzute la art. 217 și 218 din Codul penal;

d) infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, nerespectare a regimului materialelor nucleare și a altor materii radioactive, precum și nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute la art. 279, 2791 și 280 din Codul penal.

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăși maximul general al pedepsei închisorii, și se aplică pedeapsa interzicerii unor drepturi.

(3) În cazul infracțiunilor de distrugere prevăzute la art. 217 din Codul penal, săvârșite în condițiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii.

(4) Tentativa se pedepsește.

(5) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin. (1)."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Constituie, de asemenea, acte de terorism și se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi:

a) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă de produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător;

b) amenințările cu bombe sau cu materii explozive, dacă ele au ca scop tulburarea gravă a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Amenințarea unei persoane sau a unei colectivități, prin orice mijloace, cu răspândirea sau folosirea de produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice prin corespondență, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanță, care privește răspândirea sau folosirea de produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevăzute la art. 4 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 1 și 2, urmărirea penală se efectuează din oficiu, în mod obligatoriu, de către procuror."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Operatorii serviciilor de poștă și telecomunicații au obligația de a comunica, de îndată, procurorului, la solicitarea scrisă a acestuia, prin intermediul conducerii administrative a acestor servicii, informațiile necesare identificării persoanelor suspecte de săvârșirea infracțiunilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 9 iulie 2002.

Nr. 472.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...