Răspunderea juridică | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Răspunderea juridică

Art. 110. - Reviste (1)

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.

Art. 111. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Încălcarea de către angajator a obligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) și la art. 27, constând în sustragerea de la obligația privind plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă.

Art. 112. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Reținerea de către angajator de la salariați a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj și nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.

Art. 113. - Reviste (1)

Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune: Modificări (1)

a) necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante prevăzute la art. 10; Modificări (1)

b) neutilizarea Clasificării ocupațiilor din România prevăzute la art. 15;

c) nedepunerea lunară a declarației prevăzute la art. 21; Modificări (1)

d) neachitarea majorărilor de întârziere și a penalităților prevăzute la art. 31 alin. (2), în termen de 60 de zile calendaristice de la constatare;

e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);

f) nerespectarea prevederilor art. 50;

g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);

h) necomunicarea datelor și informațiilor solicitate în scris de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 114. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute la art. 113 se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), b), f) și h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei; Modificări (1)

b) cele prevăzute la lit. c), d), e) și g), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Modificări (2)

Art. 115. -

Amenzile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.

Art. 116. - Modificări (1)

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 113 se realizează de organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.

Art. 117. -

Amenzile contravenționale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 118. -

Dispozițiile prezentei legi, referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 119. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Litigiile privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj se soluționează în regim de urgență, potrivit normelor procedurale prevăzute pentru conflictele de drepturi, chiar dacă prin lege specială se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 111 din Legea nr. 76/2002, încălcarea de către angajator aobligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) și la art. 27, constând în sustragerea de la obligația privind plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

.....
    În Legea nr. 76/2002, la art. 112, era incriminată ofaptă asemănătoare cu cea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Dispoziții generale
Concepte privind piața muncii
Sistemul asigurărilor pentru șomaj
Măsuri pentru prevenirea șomajului
Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă
Instituții și responsabilități în aplicarea prezentei legi
Răspunderea juridică
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice și a persoanei fizice: Infracțiunile pedepsite cu închisoare sau amendă
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Competența în materia pensiilor și somajului
Competența instanței în contestația privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj
"Reținerea la sursă" numită și "stopaj la sursă"
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...