Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituții și responsabilități în aplicarea prezentei legi -
SECȚIUNEA a 2-a
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă

Art. 105. -

Se înființează Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă, denumită în continuare Comisia Națională de Ocupare.

Art. 106. - Puneri în aplicare (1)

Comisia Națională de Ocupare are, în principal, următoarele atribuții:

a) supune atenției Guvernului strategii și politici pentru creșterea nivelului și calității ocupării forței de muncă în corelație cu programele de dezvoltare economică și socială; Modificări (1)

b) stabilește direcțiile dezvoltării resurselor umane la nivel național, în profil de ramură și teritorial;

c) asigură armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finanțate din fonduri publice sau din alte surse;

d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea forței de muncă și de îmbunătățire a legislației în acest domeniu;

e) pe baza tendințelor dezvoltării economice și sociale și a evoluțiilor pe piața muncii, face propuneri pentru inițierea unor măsuri proactive de combatere a șomajului prin politici fiscale, ajustări structurale, reconversie profesională.

Art. 107. -

(1) Comisia Națională de Ocupare este alcătuită din reprezentanți ai ministerelor, agențiilor și departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, și din președinții organizațiilor sindicale și asociațiilor patronale reprezentative la nivel național.

(2) Președintele Comisiei Naționale de Ocupare este ministrul muncii și solidarității sociale. Modificări (1)

(3) Componența Comisiei Naționale de Ocupare va fi stabilită în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi de către ministrul muncii și solidarității sociale, cu consultarea instituțiilor prevăzute la alin. (1), și se aprobă prin decizie a primului-ministru. Modificări (1)

(4) Secretariatul Comisiei Naționale de Ocupare este asigurat prin Direcția generală forță de muncă din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Modificări (1)

Art. 108. - Modificări (1)

Comisia Națională de Ocupare poate comanda instituțiilor de specialitate studii, rapoarte și analize privind piața muncii, care vor fi finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 109. - Modificări (1)

(1) Comisia Națională de Ocupare este legal constituită la data aprobării de către primul-ministru a componenței acesteia.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Ocupare va fi elaborat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și va fi supus spre aprobare acesteia în termen de 90 de zile de la data constituirii și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Clasificarea ocupațiilor
Categorii de beneficiari
Categorii de asigurați
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Indemnizația de șomaj
Servicii specializate
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor
Prevederi finale
Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
;
se încarcă...