Clasificarea ocupațiilor | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concepte privind piața muncii -
SECȚIUNEA a 3-a
Clasificarea ocupațiilor

Art. 13. -

Clasificarea ocupațiilor din România este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupațiilor din economie, care se elaborează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în colaborare cu Institutul Național de Statistică, cu alte ministere și instituții publice interesate și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Modificarea conținutului Clasificării ocupațiilor din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și cu avizul Institutului Național de Statistică.

(2) Înscrierea de noi ocupații în Clasificarea ocupațiilor din România se aprobă, la solicitarea celor interesați sau în baza unor reglementări speciale, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Reviste (1), Doctrină (2)

Utilizarea Clasificării ocupațiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Conform art. 15 din Legea nr. 76/2002, utilizarea Clasificării Ocupațiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale. Nerespectarea se sancționează cu amendă de la 1500 la 2500 lei, potrivit art. 113-114 din aceeași Lege. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Conform art. 15 din Legea nr. 76/2002, utilizarea Clasificării Ocupațiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale. Nerespectarea se sancționează cu amendă de la 1500 la 2500 lei, potrivit art. 113-114 din aceeași Lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Termeni și expresii utilizate
Indicatori statistici privind piața muncii
Clasificarea ocupațiilor
Categorii de beneficiari
Categorii de asigurați
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Indemnizația de șomaj
Servicii specializate
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor
Prevederi finale
Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
Reviste:
Ajutor de șomaj. Contestație la decizia de imputare privind plata ajutorului de șomaj. Admisibilitate
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...