CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj - SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația de șomaj -
← Art 44
CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj - SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația de șomaj -
Art 46 →

Art. 45. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Suspendarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează: Reviste (1)

a) la data la care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare; Modificări (1), Reviste (1)

c) la data încadrării în muncă, conform legii, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată mai mică de 12 luni; Modificări (2), Reviste (2)

d) la data plecării din țară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei; Modificări (2), Reviste (2)

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni; Reviste (1)

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizației de maternitate și a indemnizației pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (1)

h) pe perioada incapacității temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul și din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăților compensatorii, potrivit legii. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării. Reviste (3), Proceduri (1)

(3) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situației care a condus la suspendare. Modificări (2), Jurisprudență (2), Reviste (3), Proceduri (1)

(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizației de șomaj.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...