CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj - SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația de șomaj -
← Art 37
CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj - SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația de șomaj -
Art 39 →

Art. 38. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

(1) Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data: Practică judiciară (2), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

a) încetării contractului individual de muncă; Modificări (2), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

b) încetării raporturilor de serviciu; Caută hotărâri judecătorești

c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

d) desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

e) încetării calității de membru cooperator; Caută hotărâri judecătorești

f) încetării contractului de asigurare pentru șomaj; Caută hotărâri judecătorești

g) încetării motivului pentru care au fost pensionate; Caută hotărâri judecătorești

h) încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani; Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) încheierii efectuării stagiului militar; Caută hotărâri judecătorești

j) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; Caută hotărâri judecătorești

k) încetării activității desfășurate exclusiv pe baza convenției civile; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a); Caută hotărâri judecătorești

m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b); Caută hotărâri judecătorești

n) expirării perioadei de 30 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. c). Caută hotărâri judecătorești

(2) Indemnizația de șomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile de la această dată. Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...