CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj - SECȚIUNEA 1 Categorii de asigurați -
← Art 18
CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj - SECȚIUNEA 1 Categorii de asigurați -
Art 20 →

Art. 19. - Modificări (1), Practică judiciară (22), Reviste (3)

În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau persoanele care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe țară; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (12)

b) funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire; Practică judiciară (4)

c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului; Practică judiciară (13)

d) militarii angajați pe bază de contract; Modificări (1), Practică judiciară (1)

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator; Practică judiciară (1)

f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e). Modificări (1), Practică judiciară (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...