Art 17 Categorii de beneficiari | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concepte privind piața muncii - Categorii de beneficiari -
Art. 17.
- Jurisprudență, Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Șomerii prevăzuți la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) le-a încetat contractul individual de muncă din motive neimputabile lor; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; Jurisprudență, Reviste (1)

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți ori aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă ori dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) militari angajați pe bază de contract cărora li s-a desfăcut contractul înaintea expirării duratei pentru care a fost încheiat; Modificări (1)

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, în cazul recuperării capacității de muncă, nu mai pot fi reîncadrate în muncă din cauza încetării definitive a activității angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

h) la încetarea concediului plătit pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în condițiile legii, nu a mai fost posibilă reluarea activității din cauza încetării definitive a activității angajatorului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

i) nu s-au putut reîncadra în muncă după efectuarea stagiului militar din cauza încetării definitive a activității angajatorului;

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

k) le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv pe baza convenției civile. Modificări (2), Reviste (2)

(2) Sunt asimilate șomerilor persoanele aflate în situațiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă îndeplinesc următoarele condiții: Reviste (1)

a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 18 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

b) sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de 16 ani, care, în cazuri justificate, sunt lipsite de susținători legali sau ai căror susținători legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta obligația legală de întreținere datorată minorilor; Modificări (1), Reviste (2)

c) sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost încadrate în muncă și care într-o perioadă de 30 de zile de la data lăsării la vatră nu s-au putut încadra în muncă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Art 7 Indicatori statistici privind piața muncii
Art 8 Indicatori statistici privind piața muncii
Art 9 Indicatori statistici privind piața muncii
Art 10 Indicatori statistici privind piața muncii
Art 11 Indicatori statistici privind piața muncii
Art 12 Indicatori statistici privind piața muncii
Art 13 Clasificarea ocupațiilor
Art 14 Clasificarea ocupațiilor
Art 15 Clasificarea ocupațiilor
Art 16 Categorii de beneficiari
Art 17 Categorii de beneficiari
Art 18 Categorii de asigurați
Art 19 Categorii de asigurați
Art 20 Categorii de asigurați
Art 21 Categorii de asigurați
Art 22 Categorii de asigurați
Art 23 Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Art 24 Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Art 25 Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Art 26 Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Art 27 Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Reviste:
Condiții modificate privind drepturile la șomaj
Indemnizație de șomaj. Modalitate de calcul
Informații utile referitoare la indemnizația de șomaj (I)
Cine are dreptul legal la indemnizația de șomaj
Depunem dosarul la șomaj în zece zile, dar adeverința pentru șomaj se eliberează în 15 zile!
Informații utile referitoare la indemnizația de șomaj (II)
Condiții pentru obținerea indemnizației de șomaj
Proiect de lege pentru plata indemnizațiilor salariaților și pe timpul suspendării activității firmelor
Valorificarea plăților compensatorii în stabilirea indemnizației de șomaj. Aprecieri și argumente
Indemnizația de șomaj. Condiții de acordare. Neconcordanțe între actele de identitate. Refuz nejustificat
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Concedierea colectivă
;
se încarcă...