Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Concepte privind piața muncii -
← SECȚIUNEA a 4 a Categorii de beneficiari
CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj -
SECȚIUNEA a 2 a Bugetul asigurărilor pentru șomaj →

SECȚIUNEA 1 Categorii de asigurați

Art. 18. - Reviste (1)

(1) În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate, în condițiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigurați.

(2) Asigurații pot fi:

a) cetățeni români care sunt încadrați în muncă sau realizează venituri în România, în condițiile legii; Modificări (1)

b) cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii; Modificări (1)

c) străini care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii. Modificări (2)

(3) Asigurații au obligația să plătească contribuțiile de asigurări pentru șomaj și au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj, conform prezentei legi. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1), Practică judiciară (22), Reviste (3)

În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau persoanele care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe țară; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (12)

b) funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire; Practică judiciară (4)

c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului; Practică judiciară (13)

d) militarii angajați pe bază de contract; Modificări (1), Practică judiciară (1)

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator; Practică judiciară (1)

f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e). Modificări (1), Practică judiciară (2)

Art. 20. - Modificări (2), Practică judiciară (4), Reviste (2)

Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prezentei legi, următoarele persoane:

a) asociat unic, asociați;

b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

c) persoane autorizate să desfășoare activități independente;

d) membri ai asociației familiale;

e) cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii; Practică judiciară (1)

f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e). Practică judiciară (2)

Art. 21. - Modificări (4), Practică judiciară (4)

Angajatorii la care își desfășoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 sunt obligați să depună, în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuțiile, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își au sediul sau domiciliul, declarația lunară privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj și dovada efectuării acestei plăți.

Art. 22. - Puneri în aplicare (2), Practică judiciară (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 20 care au cel puțin vârsta de 18 ani pot încheia contract de asigurare pentru șomaj cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își au domiciliul sau, după caz, reședința. Modificări (1)

(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară. Modificări (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...