Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți | Lege 360/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului -
SECȚIUNEA a 3-a
Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți

Art. 45. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Polițistului îi este interzis: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

c) să candideze pentru autoritățile administrației publice locale, Parlamentul României și pentru funcția de Președinte al României;

d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;

e) să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

f) să adere la secte, organizații religioase sau la alte organizații interzise de lege;

g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar; Referințe în jurisprudență (6)

h) să exercite activități cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului sau a instituției din care face parte; Referințe în jurisprudență (1)

i) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (6)

(2) Polițistul poate prezenta în public, numai în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informații și date obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date și informații, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumției de nevinovăție ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viața intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Datele și informațiile clasificate, potrivit legii, obținute de polițist în timpul exercitării atribuțiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 46. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Polițistul poate fi mutat în altă localitate decât cea de domiciliu în următoarele situații:

a) în interesul serviciului; Referințe în jurisprudență (1)

b) la cerere; Referințe în jurisprudență (2)

c) când unitatea din care face parte se reorganizează, iar postul se desființează și nu există posibilitatea numirii pe o funcție corespunzătoare;

d) pentru a înlătura un pericol care afectează viața sau integritatea sa ori a membrilor de familie, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

e) când imaginea sa în localitatea unde își desfășoară activitatea este afectată.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) este necesar acordul celui mutat.

Art. 47. - Modificări (1)

Polițistul poate fi delegat, detașat ori transferat, potrivit normelor de competență aprobate prin ordin al ministrului de interne, în condițiile legii.

Art. 48. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

Polițiștii se pot asocia și pot constitui asociații cu caracter profesional, umanitar, tehnico-științific, cultural, religios și sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 360/2002:
Selecționarea și pregătirea polițiștilor
Obținerea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale
Drepturile polițistului
Îndatoririle polițistului
Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți
Corpul Național al Polițiștilor
Recompense
Răspunderea juridică și sancțiuni
Reviste:
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
;
se încarcă...