Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfășoară activități supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din 30.12.2013

În vigoare de la 27 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor stabilește condițiile generale și specifice pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în care se desfășoară activități de testare și analize de laborator, pentru obținerea autorizației de funcționare, precum și procedura de autorizare a acestor laboratoare.

Art. 2. -

În sensul prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) unități în care se desfășoară activități supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și de unde se prelevează probe destinate examenelor de laborator:

(i) unități care colectează, produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, intermediază, comercializează, importă, exportă sau valorifică produse și subproduse de origine animală sau nonanimală;

(ii) unități de creștere, de producție și de reproducție a animalelor, a albinelor și a viermilor de mătase, precum și cele de colectare și carantinare a animalelor;

(iii) unități care testează produse medicinale veterinare și alte produse de uz veterinar pentru controlul oficial;

(iv) unități care produc, testează, depozitează, distribuie și comercializează furaje sau materii prime furajere;

(v) unități care colectează, transportă, depozitează, procesează, prelucrează și utilizează subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman/produse derivate din acestea, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 care stabilește reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman;

b) unități în care se desfășoară activități supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:

(i) unități care asigură asistență sanitară veterinară;

(ii) unități de învățământ medical veterinar;

(iii) unități de cercetare medicală veterinară sau alte unități de profil în care se utilizează animale sau produse supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

(iv) laboratoare sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

c) autorizarea laboratoarelor supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în care se desfășoară activități de testare și analize de laborator - parcurgerea etapelor procedurale, conform prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, care au drept scop obținerea autorizației de funcționare a laboratoarelor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

d) autorizație de funcționare a laboratoarelor supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în care se desfășoară activități de testare și analize de laborator - documentul emis de autoritatea competentă care atestă că sunt îndeplinite condițiile generale și specifice de funcționare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

e) autoritate competentă - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, la nivel central, și direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la nivel teritorial;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...