Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
Număr celex: 32006R1924

Modificări (5), Referințe (18), Derogări (1), Reviste (3)

În vigoare de la 26 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Un număr sporit de produse alimentare din Comunitate etichetate și care fac obiectul publicității poartă mențiuni nutriționale și de sănătate. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție consumatorilor și pentru a le facilita alegerea, produsele introduse pe piață, inclusiv produsele importate, ar trebui să prezinte siguranță și să fie etichetate corespunzător. O alimentație variată și echilibrată reprezintă o condiție prealabilă pentru o sănătate bună, iar produsele luate separat au o importanță relativă în contextul alimentației globale.

(2) Diferențele dintre dispozițiile de drept intern privind astfel de mențiuni pot împiedica libera circulație a produselor alimentare și pot crea condiții de concurență inegale. Diferențele în cauză au astfel un impact direct asupra funcționării pieței interne. Prin urmare, este necesar să se adopte norme comunitare în ceea ce privește utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate pe produsele alimentare.

(3) Dispozițiile generale în materie de etichetare sunt cuprinse în Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora. Directiva 2000/13/CE interzice, în general, folosirea informațiilor care ar induce cumpărătorul în eroare sau ar atribui proprietăți medicinale produselor alimentare. Prezentul regulament are scopul de a completa principiile generale din Directiva 2000/13/CE și de a stabili dispoziții specifice privind utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate referitoare la produsele alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului.

(4) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor mențiunilor nutriționale și de sănătate făcute în comunicările comerciale, inclusiv, inter alia, în publicitatea generică la produse alimentare și campaniile de promovare, cum sunt cele finanțate integral sau parțial de autoritățile publice. Acesta nu ar trebui să se aplice mențiunilor formulate în comunicările cu caracter necomercial, cum ar fi orientările sau sfaturile alimentare emise de autoritățile și organismele publice competente în materie de sănătate, sau comunicărilor și informărilor cu caracter necomercial din presă și publicații științifice. Prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, mărcilor comerciale și altor denumiri comerciale care pot fi interpretate ca mențiuni nutriționale și de sănătate.

(5) Denumirile generice care sunt folosite în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau băuturi care ar putea avea un efect asupra sănătății umane, cum ar fi "pastile digestive" sau "bomboane contra tusei", ar trebui să fie exceptate de la aplicarea prezentului regulament.

(6) Mențiunile nutriționale care nu generează efecte benefice nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament; statele membre care intenționează să introducă scheme naționale referitoare la mențiunile nutriționale care nu generează efecte benefice ar trebui să notifice astfel de scheme Comisiei și celorlalte state membre în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile din societatea informațională.

(7) La nivel internațional, Codex Alimentarius a adoptat linii directoare generale privind etichetarea cu indicarea valorii nutriționale în 1991 și linii directoare de utilizare a mențiunilor nutriționale în 1997. În 2004, Comisia Codex Alimentarius a adoptat o modificare a acestora din urmă. Această modificare se referă la includerea mențiunilor de sănătate în orientările din 1997. Definițiile și condițiile stabilite în orientările Codex sunt luate în considerare în mod corespunzător.

(8) Posibilitatea de utilizare a mențiunii "conținut scăzut de substanță grasă" pentru grăsimile tartinabile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2991/94 al Consiliului din 5 decembrie 1994 de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile ar trebui adaptată, cât mai curând posibil, la dispozițiile prezentului regulament. Între timp, Regulamentul (CE) nr. 2991/94 se aplică produselor reglementate de acesta.

(9) O varietate mare de nutrienți și de alte substanțe inclusiv, dar fără a se limita la vitamine, minerale care conțin oligoelemente, aminoacizi, acizi grași esențiali, fibre, diverse plante și extracte vegetale cu efect nutrițional sau fiziologic poate să fie prezentă într-un produs alimentar și să facă obiectul unei mențiuni. Prin urmare, ar trebui să se stabilească principiile general aplicabile tuturor mențiunilor făcute pe produsele alimentare, pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorului, pentru a-i oferi consumatorului informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, și pentru a crea, de asemenea, condiții egale de concurență pentru industria alimentară.

(10) Produsele alimentare promovate prin mențiuni care pot fi percepute de consumatori ca având un avantaj nutrițional, fiziologic sau orice alt avantaj referitor la sănătate în raport cu produse similare sau cu alte produse în compoziția cărora nu s-au adăugat astfel de nutrienți și de alte substanțe. Consumatorii pot fi astfel încurajați să îl aleagă pe acela care influențează direct cantitatea totală de nutrienți individuali sau de alte substanțe absorbite de aceștia în mod contrar consultanței științifice în domeniu. Pentru a contracara acest efect nedorit potențial, este recomandabil să se impună anumite restricții în ceea ce privește produsele care poartă astfel de mențiuni. În acest context, factori cum ar fi prezența anumitor substanțe sau profilul nutrițional al unui produs, constituie criterii adecvate pentru a stabili dacă produsul poate să poarte mențiuni. Utilizarea unor astfel de criterii la nivel național, chiar dacă aceasta se justifică prin faptul că permit consumatorilor să facă alegeri nutriționale în cunoștință de cauză, poate să conducă la bariere în calea comerțului intracomunitar și, prin urmare, ar trebui armonizată la nivel comunitar. Comunicarea și informațiile referitoare la sănătate care sprijină mesajele emise de autoritățile naționale sau de Comunitate în ceea ce privește pericolele abuzului de alcool nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(11) Aplicarea profilurilor nutriționale drept criteriu ar avea ca scop evitarea situației în care mențiunile nutriționale sau de sănătate maschează statutul nutrițional global al unui produs alimentar, ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare atunci când aceștia încearcă să facă alegeri sănătoase în contextul unei alimentații echilibrate. Profilurile nutriționale, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament, ar trebui să aibă drept scop unic reglementarea împrejurărilor în care pot fi formulate mențiunile. Acestea ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice general acceptate în ceea ce privește relația dintre alimentație și sănătate. Cu toate acestea, profilurile ar trebui, de asemenea, să permită inovații în materie de produse și să ia în considerare variabilitatea obiceiurilor și tradițiilor alimentare, precum și faptul că produsele individuale pot avea un rol important în contextul unei alimentații globale.

(12) Stabilirea profilurilor nutriționale ar trebui să ia în considerare conținutul de diferiți nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, în special cele cum ar fi grăsimile, grăsimile saturate, acizii grași trans, sare/sodiu și zaharuri, a căror prezență în cantități excesive în alimentația globală nu este recomandată, precum și grăsimi polinesaturate și mononesaturate, carbohidrații disponibili alții decât zaharurile, vitaminele, mineralele, proteinele și fibrele. Atunci când se stabilesc profilurile nutriționale, este necesar să se ia în considerare diferitele categorii de produse alimentare și locul și rolul acestor produse alimentare în alimentația globală, precum și să se ia în considerare diferitele obiceiuri alimentare și modelele de consum existente în statele membre. Pentru anumite produse alimentare sau categorii de produse alimentare, se pot dovedi a fi necesare scutiri de la obligația de a respecta profilurile nutriționale stabilite, în funcție de rolul și de importanța acestora în alimentația populației. Acestea ar constitui sarcini tehnice complexe, iar adoptarea măsurilor relevante ar trebui să fie încredințată Comisiei, luând în considerare avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

(13) Suplimentele alimentare, astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare prezentate sub formă lichidă și care conțin mai mult de 1,2 % din volum alcool nu sunt considerate băuturi în sensul prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...