Guvernul României

Hotărârea nr. 96/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu nr. MFP 106.883, reevaluat în conformitate cu art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a adresei poștale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil, compusă din construcții și teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani.

Art. 3. -

După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza în vederea realizării unor programe de dezvoltare economico-socială și a unor obiective de investiție de interes local, respectiv: complex de locuințe cu funcțiunile aferente (infrastructură rutieră, infrastructură pentru serviciile comunitare de utilități publice, locuri de joacă pentru copii și locuri de recreere), bază sportivă, grădiniță, centru pentru persoane vârstnice și lucrări de stabilizare a terenului, într-un termen de 10 ani de la preluarea părții de imobil.

Art. 4. -

(1) Consiliul Local al Municipiului Botoșani va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale un procent de 50% din locuințele ce vor fi realizate pe amplasamentul transmis împreună cu terenul aferent acestora, dar nu mai puțin de 187 unități locative.

(2) Transmiterea către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor menționate la alin. (1) se va face în termen de 10 ani de la preluarea părții de imobil prevăzută la art. 2, etapizat, într-un procent anual de 15% din numărul total de locuințe ce trebuie transmise instituției militare, după primii 3 ani de la preluare de către autoritatea publică locală.

Art. 5. -

În cazul în care nu se respectă destinația părții de imobil, condițiile și termenele prevăzute la art. 3 și 4, aceasta revine de drept, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 6. -

Predarea-preluarea părții de imobil transmise, potrivit prevederilor art. 2, se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. -

Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 12 februarie 2014.

Nr. 96.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, și adresa poștală la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale Valoarea de inventar actualizată a bunului
(în lei)
Administratorul bunului/CUI
106.883 8.19.01 imobil 2697 Județul Botoșani, municipiul Botoșani,
Șoseaua Iașului FN
CF - 51365
Nr. cadastrale: 62138, 62139
619.147,03 Ministerul Apărării Naționale
CUI - 4813229

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unei părți dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar
(în lei)
Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
106.883 8.19.01 imobil 2697 - parțial Județul Botoșani, municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului FN
CF 51365
Nr. cadastral: 62138
368208,34 1. Construcții: Pavilionul A:
- Suprafață construită -
12 mp
- Suprafață desfășurată -
36 mp
- Valoare contabilă -
4,80 lei
Pavilionul B:
- Suprafață construită -
33 mp
- Suprafață desfășurată -
33 mp
- Valoare contabilă -
2,90 lei
Total suprafață construită -
45 mp
Total suprafață desfășurată -
69 mp
Total valoare contabilă
construcții - 7,70 lei
2. Amenajări la terenuri:
- Rețea de energie electrică
subterană - 160 m
- Valoare contabilă -
9.470,98 lei
- Drumuri și alei interioare
cu macadam - 1.000 mp
- Valoare contabilă -
13,32 lei
- Împrejmuire de sârmă
ghimpată pe un rând de
stâlpi - 592 m
- Valoare contabilă -
5,92 lei
- Rețea de energie electrică
aeriană - 90 m
- Valoare contabilă -
27.870,20 lei
Total valoare contabilă
amenajări - 37.360,42 lei
3. Suprafața terenului -
46,648 ha
- Valoare contabilă -
330.840,22 lei
Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naționale
CUI - 4813229
Domeniul public al municipiului Botoșani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani
CUI - 3372882
;
se încarcă...