Guvernul României

Hotărârea nr. 117/2014 privind organizarea și funcționarea Centrului operațional de comandă al Guvernului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 24 februarie 2014.

În vigoare de la 26 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Centrul operațional de comandă al Guvernului, denumit în continuare Centrul, se organizează, potrivit legii, în cadrul Direcției generale management operațional și probleme speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca structură de suport decizional pentru managementul situațiilor de urgență din competența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, denumit în continuare Comitetul Național.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de management al informațiilor, prin care se asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea, protecția și difuzarea datelor și informațiilor privind situația operativă, precum și evaluarea riscurilor și amenințărilor;

b) funcția de suport decizional, prin care asigură fundamentarea și elaborarea deciziilor Comitetului Național, precum și implementarea acestora;

c) funcția de coordonare, prin care se asigură interoperabilitatea forțelor de intervenție principale, de sprijin și complementare, pe timpul desfășurării acțiunilor de intervenție;

d) funcția de comunicare, prin care se asigură notificarea/înștiințarea în cadrul sistemului de alertă/alarmare, în funcție de evoluția situației operative;

e) funcția de evaluare, prin care se asigură verificarea capacității operaționale a structurilor de intervenție.

Art. 2. -

(1) Centrul este structură operativă cu activitate permanentă.

(2) Conducerea executivă a Centrului este asigurată de șeful Centrului.

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Centrul cooperează cu Centrul național de coordonare și conducere a intervenției din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, precum și cu celelalte centre operative sau operaționale constituite la nivelul instituțiilor publice reprezentate în cadrul Comitetului Național.

Art. 3. -

Centrul îndeplinește următoarele atribuții:

a) gestionează activitatea de centralizare a datelor și informațiilor referitoare la potențialele riscuri și amenințări generatoare de situații de urgență și asigură diseminarea acestora către instituții ale statului cu atribuții în domeniu;

b) inițiază măsuri cu caracter imediat în cazul producerii situațiilor de urgență;

c) monitorizează situația operativă și informează permanent Platforma de coordonare operațională și, după caz, instituțiile cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență asupra dinamicii și tendințelor de evoluție a riscurilor;

d) stabilește un sistem de alarmare/alertare a structurilor reprezentate în Comitetul Național, în funcție de natura situației de urgență, și asigură transmiterea operativă a mesajelor de avertizare, alertare și alarmare;

e) monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor adoptate de către Platforma de coordonare operațională;

f) coordonează realizarea dispozitivelor de acțiune, precum și a suportului logistic necesar forțelor angajate;

g) coordonează prin puncte operative avansate, acțiunile forțelor de intervenție;

h) transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forțe și mijloace și monitorizează modul de realizare a acesteia în condițiile stabilite;

i) întocmește informări periodice privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Platforma de coordonare operațională, care se transmit instituțiilor publice reprezentate;

j) subordonează operațional centrele operaționale și operative constituite la nivelul ministerelor și instituțiilor publice centrale sau locale, în vederea realizării schimbului operativ de date și armonizării planurilor/procedurilor de acțiune;

k) verifică stadiul de pregătire, măsurile de răspuns în situații de urgență și de ridicare graduală a capacității operaționale, precum și modul de aplicare a standardelor operaționale;

l) asigură simularea reacțiilor pentru diferite scenarii, exerciții și antrenamente;

m) propune elemente de standardizare a procedurilor de acțiune pe diferite tipuri de riscuri, precum și de implementare a bunelor practici recomandate de organismele Uniunii Europene și ale NATO;

n) organizează serviciul operativ, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informațional necesar îndeplinirii atribuțiilor specifice;

o) asigură măsurile necesare pentru protecția informațiilor clasificate și participă la elaborarea comunicatelor de presă.

Art. 4. -

(1) În cadrul Centrului se organizează:

a) structura de monitorizare și evaluare operațională;

b) structura de analiză strategică și consultanță a situațiilor de urgență din competența Comitetului Național;

c) structura de management al situațiilor de urgență din competența Comitetului Național.

(2) Centrul se încadrează cu personal specializat. În cadrul Centrului pot fi detașați/delegați specialiști ai instituțiilor publice reprezentate în Comitetul Național, experți în domeniile gestionate de acestea, precum și, în funcție de complexitatea și particularitățile situației, experți și/sau specialiști din alte domenii.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului se aprobă de viceprim-ministrul pentru securitate națională în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Structura de monitorizare și evaluare operațională urmărește modul de acțiune al instituțiilor responsabile de managementul situațiilor de urgență, primește și procesează date și informațiile din competența Comitetului Național, analizează evoluția ori indicatorii de amenințare identificați, evidențiază consecințele generate ale tipurilor de risc specifice, asigură avertizarea timpurie și alertarea structurilor cu atribuții în domeniu.

Art. 6. -

Structura de analiză strategică și consultanță a situațiilor de urgență are rolul de avertizare strategică și de fundamentare a deciziilor la nivel guvernamental, prin maximizarea acurateței predicției și reducerea efectului de surpriză. Activitatea structurii facilitează implementarea unor măsuri preventive sau de contracarare, în raport cu evoluția factorilor de risc, precum și fundamentarea strategiilor și planurilor de acțiune în funcție de tipurile de risc din competența Comitetului Național.

Art. 7. -

Structura de management al situațiilor de urgență asigură mecanismele integrate de comandă-control prin Platforma de coordonare operațională, la dispoziția președintelui Comitetului Național.

Art. 8. -

Suportul logistic necesar pentru organizarea și funcționarea Centrului și crearea capabilităților de reacție se asigură de către ministerele și instituțiile publice centrale reprezentate, potrivit domeniului de competență și atribuțiilor ce li se vor stabili prin planurile de operaționalizare și modernizare elaborate în acest sens.

Art. 9. -

(1) Centrul funcționează în spații special amenajate, într-o locație de bază, cu independență energetică și care îndeplinește cerințele de rezistență, stabilitate, securitate și condițiile de muncă pentru personal, dotate cu mobilier și echipamente de comunicații și informatică la cele mai înalte standarde tehnice operaționale pentru asigurarea legăturii permanente cu toate componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. În situații deosebite, când centrul bază nu poate funcționa în locația de bază, activitățile specifice se vor desfășura într-un spațiu de rezervă, care va asigura aceleași condiții de spațiu, tehnice și de lucru.

(2) Aparatura și echipamentele de comunicații și informatică asigură interconectarea și interoperabilitatea cu dispeceratele și centrele operaționale/operative constituite la nivelul ministerelor și instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Art. 10. -

Finanțarea cheltuielilor materiale și de servicii și a cheltuielilor de capital ale Centrului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum și din alte surse interne și externe, potrivit legii.

Art. 11. -

În vederea reglementării modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege pentru gestionarea situațiilor de urgență, Platforma de coordonare operațională, cu sprijinul Centrului elaborează planuri de cooperare/acțiune, metodologii, standarde și proceduri operaționale, care se aprobă de viceprim-ministrul pentru securitate națională.

Art. 12. -

Operaționalizarea Centrului se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 19 februarie 2014.

Nr. 117.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...