Guvernul României

Hotărârea nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 2014 până la 31 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Președintele Autorității Electorale
Permanente,
Ana Maria Pătru

București, 12 februarie 2014.

Nr. 80.

ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

Nr. crt. Termenul de realizare a acțiunii, prevăzut de Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu termenul prevăzut de Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare Descrierea acțiunii Autoritatea sau persoana care realizează acțiunea Modalitatea de realizare a acțiunii
0 1 2 3 4
1. Cu cel puțin 90 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu
24 februarie 2014
Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Aducerea la cunoștința publică a zilei de referință Guvernul Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
2. Cu două zile înainte de tragerea la sorți: cel mai târziu
26 februarie 2014
Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție În scris și prin mass- media
3. Până la desemnarea
judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu
27 februarie 2014
Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Asigurarea sediului Biroului Electoral Central Instituirea măsurilor de pază și protecție la sediul Biroului Electoral Central Guvernul

Ministerul Afacerilor
Interne
4. În cel mult 5 zile de la
aducerea la cunoștința publică a zilei de referință: cel mai târziu
28 februarie 2014
Art. 66 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Aprobarea Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, a bugetului și a cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării scrutinului, a modelului copiei de pe
lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală specială, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului listei susținătorilor, a modelului ștampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral județean, a biroului electoral de sector al municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a modelului ștampilei de control a secției de votare și a
modelului ștampilei cu mențiunea
"VOTAT", a modelului buletinului de vot, a modelului timbrului autocolant, a măsurilor care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare
a alegerilor
Guvernul Prin hotărâri,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I
5. În termen de 5 zile de la aducerea la cunoștința publică a zilei de referință: cel mai târziu
28 februarie 2014
Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei
Curți de Casație și Justiție în Biroul
Electoral Central
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție Prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
6. În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu
1 martie 2014
Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Alegerea președintelui Biroului
Electoral Central și a locțiitorului acestuia
Judecătorii desemnați în
Biroul Electoral Central
Prin vot secret
7. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central: cel mai târziu
2 martie 2014
Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Completarea Biroului Electoral Central
cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European
Președintele Biroului
Electoral Central
Proces-verbal
8. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central: cel mai târziu
4 martie 2014
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența Biroului Electoral Central Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
9. În termen de 48 de ore de la înființarea Biroului Electoral Central: cel mai târziu
4 martie 2014
Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Partidele politice componente ale alianței În scris
10. În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului: cel mai târziu
5 martie 2014
Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electorale Biroul Electoral Central Prin decizie pronunțată în ședință publică
11. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu
6 martie 2014
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței Biroului Electoral Central Înalta Curte de Casație și
Justiție
Prin hotărâre definitivă
12. În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale: cel
mai târziu
6 martie 2014
Art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Orice persoană fizică sau juridică interesată În scris
13. În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale: cel
mai târziu
6 martie 2014
Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Semnatarii protocolului În scris
14. În termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor: cel mai târziu
7 martie 2014
Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Înalta Curte de Casație și
Justiție
Hotărâre definitivă
15. În cel mult 15 zile de la aducerea la cunoștința publică a zilei de referință
10 martie 2014
Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Stabilirea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură, a modelului certificatului doveditor al alegerii Autoritatea Electorală
Permanentă
Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
16. În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referință: cel mai târziu
25 martie 2014
Art. 39 din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Stabilirea regulilor de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European Consiliul Național al
Audiovizualului
Prin decizie
17. Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți: cel mai târziu
25 martie 2014
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului
municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
Președintele tribunalului Prin publicare în presă
18. Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate: cel mai târziu
25 martie 2014
Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Asigurarea sediului și dotarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

Instituirea măsurilor de pază și protecție la sediile birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate
Prefecții și președinții consiliilor județene, respectiv primarii împreună cu prefecții Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor
Interne
19. Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu
26 martie 2014
Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Depunerea cererilor de înscriere în listele electorale speciale Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reședința în România Cerere scrisă adresată primarului localității de domiciliu sau de reședință
20. Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu
26 martie 2014
Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către Biroul Electoral
Central a semnelor electorale
Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau candidații independenți În scris
21. Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referință:
26 martie 2014, ora 24,00
Art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Depunerea și înregistrarea candidaturilor Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, alianțele electorale și candidații independenți În scris la Biroul
Electoral Central
22. Cu 60 de zile înainte de ziua de referință
26 martie 2014
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Desemnarea judecătorilor în biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președintele tribunalului În ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe funcții
23. În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii: cel mai târziu
27 martie 2014
Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Înaintarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia Biroul Electoral Central În scris
24. În termen de 24 de ore
de la constituirea biroului electoral
27 martie 2014
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Completarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente Autoritatea Electorală
Permanentă
Hotărâre
25. În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu
27 martie 2014
Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Aducerea la cunoștința publică a listelor de candidați și a candidaturilor independente Biroul Electoral Central Prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune
26. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la
art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu
27 martie 2014
Art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Pronunțarea asupra admiterii sau respingerii semnelor electorale Biroul Electoral Central Prin decizie
27. În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43
alin. (6) din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu
28 martie 2014
Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații privind admiterea sau respingerea semnelor electorale Persoanele interesate În scris
28. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral: cel mai târziu
28 martie 2014
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
29. În cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu:
30 martie 2014
Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea semnelor electorale Tribunalul București Prin hotărâre definitivă
30. În cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu:
30 martie 2014
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
31. În cel mult 24 de ore
de la pronunțare: cel mai târziu
31 martie 2014
Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către contestatari și Biroul Electoral Central a hotărârii pronunțate asupra contestației împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a semnelor electorale Tribunalul București În scris
32. A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) sau,
după caz, a termenului prevăzut la art. 43
alin. (7): cel mai târziu
28 martie 2014
sau, după caz,
1 aprilie 2014
Art. 43 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Aducerea la cunoștința publică a semnelor electorale admise Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina proprie de internet și în Monitorul Oficial al României, Partea I
33. În cel mult 10 zile de la
data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială: cel mai târziu
4 aprilie 2014
Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către solicitant a
răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială
Primarii În scris
34. În termen de cel mult
10 zile de la înregistrarea candidaturilor: cel mai târziu
5 aprilie 2014
Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Admiterea sau respingerea candidaturilor Biroul Electoral Central Prin decizie
35. În termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar: cel mai târziu
6 aprilie 2014
Art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unui exemplar al dosarului de candidatură al
persoanei eligibile comunitar
Biroul Electoral Central În scris
36. După primirea
răspunsului la cererea de înscriere în lista
electorală specială
Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de întâmpinări privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România În scris, la primarul unității administrativ- teritoriale
37. În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea întâmpinărilor privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Primarii Prin dispoziție
38. În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziției primarului
Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România În scris, la
judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința cetățeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România
39. În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestației Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Pronunțarea asupra contestațiilor privind soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Judecătoria Prin hotărâre
40. Cu cel puțin 45 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu
10 aprilie 2014
Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și art. 26 alin. (6) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare
Tipărirea listelor electorale permanente Primarii
41. Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referință: cel mai târziu
10 aprilie 2014
Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații privind admiterea sau respingerea candidaturilor Alegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale În scris
42. În cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu
12 aprilie 2014
Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Tribunalul București Prin hotărâre
43. În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii de către Tribunalul București: cel mai târziu
13 aprilie 2014
Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Declararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului București asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Alegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale În scris
44. În termen de două zile
de la înregistrarea cererii de apel: cel mai târziu
15 aprilie 2014
Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea apelului asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Curtea de Apel București Prin hotărâre definitivă
45. Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu
15 aprilie 2014
Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Solicitarea de acordare a timpilor de antenă Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independenți Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune
46. În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4):
cel mai târziu
16 aprilie 2014
Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Rămânerea definitivă a candidaturilor Biroul Electoral Central Proces-verbal Candidaturile definitive sunt aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.
47. După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu
17 aprilie 2014
Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care au depus liste de candidați, precum și a candidaților independenți Biroul Electoral Central Prin tragere la sorți Candidații independenți se trec la sfârșitul buletinului, în ordinea
înregistrării candidaturilor.
48. În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu:
18 aprilie 2014
Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice, alianțelor electorale și al candidaților independenți la serviciile publice de radio și televiziune
Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune
49. În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu
18 aprilie 2014
Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Aducerea la cunoștință publică a declarațiilor de avere și de interese ale candidaților Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina de internet proprie
50. În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu
18 aprilie 2014
Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au
membri în Parlamentul European, care vor face parte din Biroul Electoral Central
Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European În scris
51. În termen de 10 zile de la primirea listelor
electorale permanente:
cel mai târziu
18 aprilie 2014
Art. 26 alin. (61) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare
Punerea la dispoziția partidelor politice, a alianțelor politice și a alianțelor electorale a copiilor de pe listele electorale permanente Primarul La cererea și pe cheltuiala partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale
52. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu
19 aprilie 2014
Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au
membri în Parlamentul European
Președintele Biroului
Electoral Central
Prin tragere la sorți
53. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului
Electoral Central: cel mai târziu
21 aprilie 2014
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
54. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu
23 aprilie 2014
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au
membri în Parlamentul European
Înalta Curte de Casație și Justiție Prin hotărâre definitivă
55. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea
campaniei electorale: cel mai târziu
24 aprilie 2014
Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral Primarii Prin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei
56. Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu
25 aprilie 2014
Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoțite de copiile documentelor de identitate Primarii În scris
57. Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu
25 aprilie 2014
Art. 29 alin. (3)-(6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Întocmirea listelor cu magistrați și cu alți juriști, precum și a listei persoanelor cu
o reputație bună în localitate, din care vor fi desemnați, prin tragere la sorți, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia
Președintele tribunalului, respectiv prefectul împreună cu
președintele tribunalului
Prefectul
58. După întocmirea listelor prevăzute la art. 29
alin. (3) și (5)
Art. 29 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, spre avizare, a listelor prevăzute la art. 29 alin. (3) și (5) Prefecții În scris
59. Cu cel puțin 30 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
25 aprilie 2014
Art. 34 alin. (1) și (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare
Aducerea la cunoștința publică a
delimitării și numerotării fiecărei secții de votare
Aducerea la cunoștința publică a numerotării fiecărei secții de votare din străinătate
Primarii, cu sprijinul
prefecților
Ministrul Afacerilor
Externe
Prin publicații în care
se indică și locul de desfășurare a votării
60. Cu 30 de zile înainte de ziua de referință
25 aprilie 2014
Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
61. Cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu la data de:
5 mai 2014
Art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării Guvernul, la propunerea Institutului Național de Statistică și cu avizul consultativ al Autorității Electorale Permanente Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
62. Până la completarea biroului electoral: cel mai târziu
9 mai 2014
Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, biroul
electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European și care participă la alegeri În scris
63. Cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință: cel mai târziu
10 mai 2014
Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Completarea biroului electoral
județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri
Președintele biroului electoral Proces-verbal
64. Cu cel puțin 5 zile înainte de desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora: cel mai târziu
10 mai 2014
Art. 29 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către prefecți și
președinții tribunalelor a avizului privind listele prevăzute la art. 29 alin. (3) și (5)
Autoritatea Electorală
Permanentă
În scris
65. Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de referință: cel mai târziu înaintea datei imprimării buletinelor de vot
10 mai 2014
Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central Ministerul Afacerilor
Interne
Proces-verbal
66. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral: cel mai târziu
12 mai 2014
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri
Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
67. Până la completarea biroului electoral: cel mai târziu
13 mai 2014
Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, din biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European În scris
68. Cu 48 de ore înainte de desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora
13 mai 2014
Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care va avea loc tragerea la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora Președintele tribunalului Prin orice mijloc de comunicare
69. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu
14 mai 2014
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri
Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
70. În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 26
alin. (3): cel mai târziu
14 mai 2014
Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Completarea biroului electoral
județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul
European
Președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București ori al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Prin tragere la sorți
71. Până cel mai târziu
14 mai 2014
Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votare Primarii, cu sprijinul prefecților
72. Cu cel mult 10 zile înainte de ziua de referință
15 mai 2014
Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora Președintele tribunalului Prin tragere la sorți, pe funcții
73. Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință: cel mai târziu
15 mai 2014
Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Imprimarea buletinelor de vot Ministerul Afacerilor
Interne
74. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral: cel mai târziu
16 mai 2014
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
75. În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorți: cel mai târziu
16 mai 2014
Art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Transmiterea către biroul electoral județean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului București a listei persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora Președintele tribunalului În scris
76. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu
18 mai 2014
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri
și care nu are membri în Parlamentul
European
Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
77. În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 29
alin. (9) din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu
18 mai 2014
Art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către biroul electoral
județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București a listei reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în birourile electorale ale secțiilor de votare
Partidele politice,
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri
În scris, sub formă de
tabel
78. În 48 de ore de la
expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (10) din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare: cel mai târziu
20 mai 2014
Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Completarea birourilor electorale ale
secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea
Președintele biroului
electoral județean, respectiv președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral județean sau în biroul electoral al sectorului respectiv
Proces-verbal
79. Cu cel puțin 5 zile înainte
de ziua de referință: cel mai târziu
20 mai 2014
Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Transmiterea către biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale
Autoritatea Electorală
Permanentă
În scris
80. După primirea tabelului de la Autoritatea Electorală Permanentă Art. 28 alin. (3) lit. d)
din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Transmiterea către birourile electorale
ale secțiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale
Biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe
În scris
81. Cu cel puțin 3 zile înainte de ziua de referință: cel mai târziu 22 mai 2014
Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, art. 20 lit. a) și art. 26
alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare
Întocmirea copiilor de pe listele
electorale permanente, actualizate, care cuprind alegătorii resortisanți din fiecare secție de votare
Primarii
82. În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare: cel mai târziu
22 mai 2014
Art. 29 alin. (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Comunicarea către primari a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare Președintele biroului electoral județean sau, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului București, prin intermediul prefecților În scris
83. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare: cel mai târziu
22 mai 2014
Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
84. Cel mai târziu cu două zile înaintea zilei de referință
23 mai 2014
Art. 44 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu mențiunea
"VOTAT", a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral
Prefectul, împreună cu președintele biroului electoral
Ministerul Afacerilor
Externe
Pe bază de proces- verbal
85. Cu două zile înainte de ziua de referință
23 mai 2014
Art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (11) și art. 31
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a copiilor de pe listele electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale speciale Primarii Pe bază de proces- verbal, încheiat între primari și președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare
86. În preziua zilei de referință
24 mai 2014, ora 7,00
Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
87. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației: cel mai târziu
24 mai 2014
Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Soluționarea contestațiilor formulate cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București Prin decizie definitivă
88. În preziua zilei de referință
24 mai 2014
Art. 44 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președintele biroului electoral Proces-verbal
89. În ajunul zilei de referință 24 mai 2014, ora 18,00 Art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Prezentarea președintelui biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot Președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia Se încheie proces-verbal.
90. În ziua de referință 25 mai 2014, ora 6,00 Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49, a numărului persoanelor înscrise în copiile listelor electorale permanente, copiile listelor electorale speciale, precum și a numărului ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a observatorilor Se încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.
91. În ziua de referință 25 mai 2014, ora 7,00 Art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCEPEREA VOTĂRII
92. În ziua de referință 25 mai 2014, ora 21,00 Art. 46 alin. (1) și art. 48 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCHIDEREA VOTĂRII Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să își exercite dreptul de vot.
93. În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării 26 mai 2014 Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Numărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București a dosarului conținând procesele-verbale, toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, precum și listele electorale utilizate Președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu pază înarmată
94. În cel mult 24 de ore de la primirea de la birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare Misiunile diplomatice și consulatele Prin mijloace electronice
95. În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării: cel mai târziu 26 mai 2014, ora 21,00 Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum și candidații independenți Cerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central
96. În termen de 24 de ore de la primirea dosarului: cel mai târziu
27 mai 2014
Art. 49 alin. (10) din
Legea nr. 33/2007,
republicată, cu
modificările ulterioare
Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea
Transmiterea unei copii, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la Tribunalul București
Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București

Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
Cu pază înarmată
97. În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare:
28 mai 2014
Art. 50 alin. (3) din Legea
nr. 33/2007, republicată,
cu modificările ulterioare
Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele- verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral județean sau, după caz, ai biroului electoral al sectorului municipiului București, precum și a dosarelor cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare, îndosariate pe secții de votare și pe tipuri de liste Biroul electoral județean sau, după caz, biroul electoral al sectorului municipiului București Dosare sigilate și ștampilate, care se înaintează cu pază înarmată
98. În cel mult 48 de ore de la înregistrarea la Biroul Electoral Central a cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală: cel mai târziu până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I
28 mai 2014, ora 21,00
Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată,
cu modificările ulterioare
Soluționarea cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală Biroul Electoral Central Prin decizie
99. După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București
Art. 52 alin. (1)-(3) și
art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată,
cu modificările ulterioare
Calcularea pragului electoral și a coeficientului electoral și stabilirea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate Aducerea la cunoștința publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral și a candidaților independenți care au întrunit coeficientul electoral Repartizarea mandatelor prin metoda d'Hondt
Înmânarea certificatului constatator al alegerii candidaților aleși
Biroul Electoral Central Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului
Procesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.
100. După soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală și centralizarea rezultatului alegerilor
Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
Validarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul Electoral Central
;
se încarcă...