Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar și documentat pentru contribuțiile și taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) și v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice și persoane juridice, pentru contribuțiile și taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) și v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare."

3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

București, 20 februarie 2014.

Nr. 192.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 578/2006)

METODOLOGIE
de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...