Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 248/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2014 până la 28 februarie 2014, fiind abrogat prin Ordin 319/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (21) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:

"

h) contul 54.06.01.21 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014»;

i) contul 54.06.01.22 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014»;

j) contul 54.06.01.23 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relații bilaterale la nivel național aferente mecanismelor financiare SEE»;

k) contul 54.06.01.24 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE.»"

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) pentru conturile 50.47.11 «Disponibil aferent prefinanțării pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare», 50.47.09 «Disponibil aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare», 50.25 «Disponibil al instituțiilor publice ale administrației centrale finanțate integral din venituri proprii», 50.28 «Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii», 54.06.01.21 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE 2009-2014», 54.06.01.22 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar norvegian 2009-2014», 54.06.01.23 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Fondul pentru relații bilaterale la nivel național aferente mecanismelor financiare SEE», 54.06.01.24 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE», plata se efectuează de către instituțiile publice în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza «Situației privind comisioanele de plătit pentru luna. . .», transmisă de unitățile Trezoreriei Statului. În situația în care instituțiile publice nu efectuează plata în termen, unitățile Trezoreriei Statului debitează direct conturile acestora".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 martie 2014.

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 17 februarie 2014.

Nr. 248.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...