Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

Reglementarea tehnică" Normativ privind acustica în construcții și zone urbane - Indicativ C 125 - 2013" - Partea II - Proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice la clădiri, indicativ C 125/2 - 2013, din 21.11.2013

În vigoare de la 19 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

1.1.1. Partea II - Proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice la clădiri, indicativ C 125/2 - 2013 a Normativului privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013, se referă la aspecte generale legate de reglementarea regimului de zgomot din clădiri, în scopul asigurării condițiilor admisibile de confort acustic, legal stabilite.

Normativul se utilizează încă din primele faze de proiectare, pentru adoptarea măsurilor de ordin acustic, astfel încât să evite apariția unor situații greu de rezolvat în fazele următoare ale proiectării.

De asemenea, normativul evidențiază aspecte ce trebuie urmărite cu prioritate pentru evitarea unor erori de execuție care pot compromite buna funcționare a măsurilor proiectate. Partea II, indicativ C 125/2 - 2013 a prezentului normativ este destinată proiectanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici atestați, executanților, responsabililor tehnici cu execuția atestați, proprietarilor, administratorilor și utilizatorilor clădirilor, autorităților administrației publice centrale și locale, precum și organelor de verificare și control în domeniu.

Pentru aplicarea operativă a normativului, fiecare capitol este structurat pe trei părți:

- generalități;

- elemente de proiectare;

- prevederi pentru executarea lucrărilor.

1.1.2. Protecția față de zgomot este definită, conform Părții I, indicativ C 125/1-2013, de șase condiții tehnice specifice:

• Protecția față de zgomotul aerian provenit din exteriorul clădirii.

• Protecția față de zgomotul aerian provenit dintr-un alt spațiu închis.
• Protecția împotriva zgomotului de impact.
• Protecția față de zgomotul produs de echipamentele și instalațiile tehnice ale clădirii.
• Protecția împotriva zgomotului reverberat excesiv și zgomotului produs în spațiul respectiv.
• Protecția mediului înconjurător față de zgomotul produs de surse din interiorul construcțiilor, sau în legătură cu acestea.

Detalierea acestor condiții tehnice este făcută în Partea I, indicativ C125/1-2013.

1.1.3. În spiritul prezentului normativ se consideră că se obțin rezultate optime în situația în care, pentru asigurarea confortului acustic, măsurile de protecție acustică se adoptă concomitent pe întregul parcurs" sursă de zgomot - mediu de propagare - spațiu de recepție (unitate funcțională protejată)" .

Sursele de zgomot luate în considerare în prezentul normativ pot acționa în interiorul unității funcționale ce se protejează sau în exteriorul ei. Ele pot reprezenta:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...