Ministerul Sănătății - MS

Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației din 04.02.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- cada de baie se spală cu produse de curățare, urmată de dezinfecție; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client;

- cabina pentru duș, pereții și cada se curăță cu produse de curățare și se dezinfectează; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client; perdelele de la băi și dușuri se spală o dată pe săptămână;

- chiuveta va avea suprafața intactă și nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta se curăță și se dezinfectează zilnic, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subțire;

- săpunul și dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun; savonierele și distribuitoarele de perete se curăță și se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;

- alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc., se curăță cu produse de curățare, zilnic;

- echipamentele și materialele de curățenie: cârpele, bureții, periile, ștergătoarele se spală zilnic cu produse de curățare și se clătesc cu apă fierbinte; se usucă și se depozitează uscate.

b) Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

c) Colectarea deșeurilor solide în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanș, și evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea și dezinfectarea lor după golire

d) Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a deșeurilor solide, racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a putea fi curățate la necesitate, precum și pentru spălarea și dezinfecția recipientelor

Art. 51. -

Unitățile vor fi dotate și aprovizionate, după necesitate, cu utilaje și materialele necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Art. 52. -

Instalațiile de iluminat, încălzit și ventilație, existente în dotarea unităților, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate. Filtrele instalațiilor de ventilație și aer condiționat trebuie păstrate curate și uscate. Praful depus în canalele de ventilație se îndepărtează cu aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat și condiționat va fi verificată cu regularitate.

Art. 53. -

În sălile unităților de cultură (teatre, cinematografe, cămine culturale, săli de spectacol și altele asemenea) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea proiectată. În funcție de cubaj și de ventilație se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h.

Art. 54. -

În colectivitățile temporare (șantiere, campinguri, cabane), precum și în unitățile de folosință publică se vor asigura condițiile de igienă necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, potrivit specificului unității.

Art. 55. -

În încăperile de dormit din colectivitățile temporare trebuie să se asigure o suprafață minimă și un volum minim de 10 mp și 27 mc pentru camerele cu un pat, câte 16 mp și 43 mc pe cameră pentru încăperi cu două paturi, minimum 20 mp și 54 mc pentru camere cu 3 paturi și 26 mp și 60 mc pentru camere cu 4 paturi.

Numărul maxim de persoane cazate nu va depăși capacitatea proiectată.

Art. 56. -

Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune de șantier și cabane turistice montane se admite, în mod excepțional, dacă se asigură un volum minim de aer de 12 mc/persoană.

Art. 57. -

Unitățile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale și lenjeria de pat necesare pentru persoanele cazate, asigurându-se primenirea acesteia, după cum urmează:

- schimbarea lenjeriei de pat ori de cate ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile, în cazul în care a fost folosită de aceeași persoană;

- schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană care părăsește unitatea.

Materialul moale folosit de clienți se colectează în saci de polietilenă și va fi dezinfectat, chimic, termochimic sau termic în cursul procesului de spălare automată; dezinfecția termică se realizează prin supunere timp de 10 minute la 70°C sau 1 minut la 80°C.

Art. 58. -

Băile publice, bazinele de înot și piscinele vor utiliza pentru îmbăiere numai apă potabilă. Bazinele de înot, acoperite sau descoperite, precum și piscinele din proximitatea litoralului care folosesc apă de mare, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare, vor fi dotate cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxim admise în anexa nr. 1.

Art. 59. -

Unitățile care dețin sau exploatează băi publice se vor îngriji de întreținerea construcțiilor și instalațiilor aferente pentru ca acestea să funcționeze, în permanență, la parametrii proiectați. Numărul minim de dotări sanitare din băile publice este următorul:

Numărul
de W.C.-uri
Pisoare Lavoare
1
1
1
1
1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f)

Art. 60. -

Numărul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depăși capacitatea proiectată. Suprafața încăperilor cu căzi individuale va fi de minimum 6 mp; cabina de duș va avea minimum 3 mp.

Art. 61. -

Unitățile care asigură servicii de igienă personală și de întreținere: baie, saună, bazin, masaj uscat și subacvatic, gimnastică etc. trebuie supuse procedeelor de curățare și dezinfecție, descrise la art. 50. Bazinele de îmbăiere sau pentru proceduri vor îndeplini condițiile prevăzute pentru bazinele de înot. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimbă după fiecare client cu materiale curate și dezinfectate; materialele folosite se vor curăța și dezinfecta în condițiile art. 57.

Art. 62. -

Accesul persoanelor în bazinele comune de apă caldă sau de apă rece se permite numai după ce, în prealabil, au făcut duș.

Art. 63. -

Lenjeria dată spre utilizare persoanelor care fac baie va fi curățată și dezinfectată în condițiile stipulate de art. 57.

Art. 64. -

(1) La proiectarea și execuția bazinelor de înot se vor respecta următoarele cerințe:

- la bazinele descoperite și acoperite se va prevedea o bordură ridicată cu 30 cm față de paviment; pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante; bazinele vor avea montate scări de acces în apă, numărul acestora stabilindu-se în funcție de mărimea bazinului; scările vor avea profiluri rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc;

- bazinele vor avea montate de jur împrejur, la nivelul apei, o bară de susținere;

- adâncimea bazinului va fi marcată vizibil pe marginile acestuia;

- la bazinele acoperite, finisajele interioare ale clădirii vor asigura izolația termică și tratarea suprafețelor cu antifungice;

- ambianța termică, ventilația naturală și artificială și iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate în așa fel încât să se evite îmbolnăvirea și accidentările celor care le folosesc.

(2) Piscinele/Bazinele cu tehnologie de prea plin vor avea prevăzute mijloace de prindere/susținere la nivelul apei și paviment antiderapant.

Art. 65. -

Parametrii de analiză microbiologici, valorile maxime admise și frecvența de recoltare a probelor de apă din bazinele de înot acoperite și descoperite și piscine sunt prevăzute în tabelul din anexa nr. 1.

Art. 66. -

Evaluarea calității apei din bazinele de înot și piscine se va face astfel:

a) limpezime - un disc negru, de 15 cm pe fond alb, trebuie să fie vizibil cu ușurință în punctul cel mai profund al bazinului;

b) concentrația clorului rezidual liber în bazinele de înot/piscine acoperite trebuie să fie între 0,5 și 1 mg/l, iar în bazinele/piscinele descoperite între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l;

c) pH între 7,2 și 8,2;

d) în 90% din probele recoltate trimestrial, numărul de colonii la 37°C/ml trebuie să fie sub 300;

e) în 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie să fie sub 10/100 ml;

f) în 95% din probele recoltate trimestrial, Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie să fie 0/100 ml.

Art. 67. -

Administratorii băilor publice, ai bazinelor de înot și piscinelor trebuie să dețină registre în care vor fi înscrise rezultatele buletinelor de analiză a apei, concentrațiilor clorului rezidual liber, periodicitatea de primenire a apei și de dezinfecție a bazinelor/băilor, precum și modalitatea de dezinfecție a bazinelor/băilor, inclusiv substanțele dezinfectante folosite.

Art. 68. -

Bazinele de înot vor fi prevăzute cu instalații de încălzire a apei în așa fel încât apa de îmbăiere să aibă o temperatură de 22-24°C; nu se recomandă folosirea pentru îmbăiere a apei cu temperatura sub 22°C.

Art. 69. -

Ritmul de primenire a apei și de spălare și dezinfecție a bazinelor se va stabili în funcție de calitatea apei, respectându-se următoarele cerințe minimale:

a) pentru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare și clorinare întregul volum de apă al bazinului și, în plus, se va înlocui 1/10-1/15 din volumul apei cu apa potabilă; săptămânal se va face spălarea și dezinfecția bazinului;

b) pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, se va schimba zilnic cel puțin 1/3 din volumul apei din bazin și se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția acestuia la cel mult 3 zile;

c) pentru bazinele fără recircularea apei și fără posibilități de primenire continuă a apei, se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția zilnică a bazinului și umplerea cu apă de calitatea prevăzută în tabelul din anexa nr. 1.

Art. 70. -

Pentru bazinele de înot, care dispun de stații de tratare și recirculare a apei, se va asigura obligatoriu și clorinarea apei.

Art. 71. -

Dezinfecția bazinelor se va face, după spălare cu jet de apă, prin curățarea mecanică și ștergerea pereților și fundului bazinului cu bureți îmbibați în soluție dezinfectantă.

Art. 72. -

Unitățile care dețin bazine de înot/piscine vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați. Numărul minim de dotări sanitare este:

Numărul
de WC-uri
Pisoare Lavoare Dușuri
1
1
1
1
1
1
1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f)

Art. 73. -

Regulamentul privind utilizarea piscinelor/bazinelor trebuie afișat într-o manieră vizibilă pentru cei care folosesc piscina/bazinul. În utilizarea piscinei/bazinului nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, prevăzut în proiectul acesteia, număr care va fi menționat în regulamentul de utilizare.

Art. 74. -

Accesul în piscine/bazine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis.

Art. 75. -

Pentru campinguri, densitatea optimă este de 50 mp teren/persoană. În fiecare camping se amenajează oficii prevăzute cu apă rece, apă caldă necesară spălării vaselor și grupuri sanitare cu următoarele dotări:

Numărul
de WC-uri
Pisoare Lavoare Dușuri
1
1
1
1
1
1
1
30 (b) 20 (f) 30 30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f)

CAPITOLUL VII Norme privind produsele biocide și produsele de protecția plantelor utilizate de către populație

Art. 76. -

(1) În acțiunile de combatere se utilizează numai:

a) produse biocide care dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produsele Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piață la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Națională pentru Produsele Biocide;

b) produsele de protecția plantelor (pesticide agricole) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.

(2) Acțiunile de combatere pot fi efectuate de unități prestatoare de servicii de dezinsecție și deratizare.

Art. 77. -

(1) Pesticidele neagricole care intră sub incidența prevederilor art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi comercializate numai de către persoane fizice și juridice instruite în acest scop și pot fi utilizate numai de operatori calificați și instruiți pentru această activitate.

(2) Pesticidele agricole pot fi comercializate către utilizatorii amatori cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013.

Art. 78. -

Utilizarea pesticidelor în combaterea artropodelor și a rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, se va face în așa fel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației prin efectul toxic al acestor produse.

Art. 79. -

(1) Comercializarea produselor de protecția plantelor se poate face numai dacă aceasta este cuprinsă în obiectul de activitate al unității comerciale.

(2) Comercializarea către populație a pesticidelor agricole și neagricole se permite numai dacă autorizația lor a fost emisă și în acest scop.

(3) Distribuitorii care comercializează pesticide agricole către utilizatorii amatori trebuie să furnizeze informații despre pericole, expunere, condiții de depozitare, reguli pentru manipularea și aplicarea în siguranță, precum și pentru evacuarea deșeurilor.

Art. 80. -

(1) Dimensiunea ambalajelor în care sunt livrate pesticidele agricole destinate utilizatorilor amatori este limitată la o capacitate maximă, necesară folosirii timp de unul sau două sezoane pentru o grădină obișnuită.

(2) Baza de calcul pentru dimensiunea maximă a ambalajelor produselor destinate utilizatorilor amatori este următoarea:

a) tratamentul unei suprafețe de 500 m2; sau


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...