Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2014 până la 31 august 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1083/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data de 1 martie 2014, ratele dobânzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, precum și la depozitele la termen constituite de titularii acestora se stabilesc după cum urmează:

a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilitățile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabilește la 0,15% pe an;

b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabilește la 0,45% pe an;

c) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de 3 luni se stabilește la 0,50% pe an.

Art. 2. -

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcția generală de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.743/2013 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 martie 2014.

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 17 februarie 2014.

Nr. 247.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...