Guvernul României

Hotărârea nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1), prevăzute în anexele nr. II/1-II/3.

Art. 2. -

(1) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexele nr. II/1 - II/2 se realizează din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

(2) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în anexa nr. II/3 se realizează din surse proprii, fonduri externe rambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Anexele nr. I și nr. II/1 - II/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 258/1988 privind aprobarea unor măsuri pentru începerea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș";

b) anexa nr. 40 privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Acumularea Surduc pentru zona Timișoara etapa a II-a, județul Timiș" la Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 67/1977 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții;

c) anexa privind Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Acumularea Ogrezeni", județul Giurgiu, la Hotărârea Guvernului nr. 448/1993 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Acumularea Ogrezeni", județul Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 21 septembrie 1993.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 5 februarie 2014.

Nr. 67.

ANEXA Nr. I

LISTA
obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu

Nr. crt. Denumirea
1. Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș
2. Acumularea Surduc pentru zona Timișoara, etapa a II-a, județul Timiș
3. Acumularea Ogrezeni, județul Giurgiu

ANEXA Nr. II/1

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș"

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Mureș

Amplasament: pe cursul râului Niraj, între confluența râului Niraj cu râul Mureș și localitatea Miercurea Nirajului, județul Mureș

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),
din aceasta:
mii lei 233.538 *)
construcții-montaj
(în prețuri valabile la 31 mai 2013; 1 euro = 4,3320 lei),
din care:
mii lei 209.299
- Valoarea investiției rest de executat Total, mii lei 158.870*)
din aceasta:
construcții-montaj, mii lei 139.127
din care:
Eșalonarea investiției - rest de executat
Anul I INV
C+M
mii lei
mii lei
52.960
46.380
Anul II INV
C+M
mii lei
mii lei
52.960
46.380
Anul III INV
C+M
mii lei
mii lei
52.950
46.367
- Capacități totale:
- acumulare nepermanentă Valea milioane mc 6,0
- regularizare și îndiguire albie râu Niraj:
- diguri noi și ziduri de sprijin km 11,580
- consolidări de mal km 24,170
- supraînălțare dig km 44,500
- regularizare albie pe afluenții râului Niraj km 10,500
- regularizare albie pe canalul Vetca km 22,400
- regularizare albie pe afluenții canalului Vetca km 9,480
- diguri noi și ziduri de sprijin km 8,880
- consolidări de mal km 16,925
- supraînălțare dig km 30,204
- Durata de realizare a investiției Total, luni 48
din care:
- Durata de realizare a investiției - Rest de executat luni 36

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. II/2

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Acumularea Surduc pentru zona Timișoara etapa a II-a, județul Timiș"

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Banat

Amplasament: pe râul Gladna la cca 2,5 km amonte de comuna Surducu Mic, județul Timiș

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),
din aceasta:
mii lei 80.885*)
construcții-montaj
(în prețuri valabile la 30 aprilie 2013; 1 euro = 4,3224 lei)
din care:
mii lei 61.755
- Valoarea investiției rest de executat, mii lei 74.729*)
din aceasta:
construcții-montaj mii lei 56.367
(în prețuri valabile la 30 aprilie 2013; 1 euro = 4,3224 lei)
Eșalonarea investiției - rest de executat
Anul I INV
C+M
mii lei
mii lei
40.200
38.900
Anul II INV
C+M
mii lei
mii lei
34.529
17.467
- Capacități totale:
- volum de apă acumulat - total milioane mc 50,00
- debit captat și transportat mc/s 6,70
- aducțiune, km 4,03
- volum de apă acumulat în acumularea laterală milioane mc 26,00
- debit captat și transportat mc/s 2,34
- Durata de realizare a investiției - rest de executat luni 24

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. II/3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Acumularea Ogrezeni, județul Giurgiu"

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Argeș, aval de podul autostrăzii București-Pitești (km 36), în extravilanul
comunei Ogrezeni, județul Giurgiu

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),
din aceasta:
mii lei 204.991*)
construcții-montaj
(în prețuri valabile la 30 aprilie 2013; 1 euro = 4,3224 lei),
din care:
mii lei 184.746
- Valoarea investiției rest de executat, mii lei 161.882*)
din aceasta:
construcții-montaj mii lei 143.660
Eșalonarea investiției - rest de executat
Anul I INV
C+M
mii lei
mii lei
46.720
38.800
Anul II INV
C+M
mii lei
mii lei
70.160
62.900
Anul III INV
C+M
mii lei
mii lei
45.002
41.960
- Capacități totale:
- volum de apă acumulat-total, milioane mc 7,6
din care:
- în acumulare frontală milioane mc 2,1
- în acumulare laterală milioane mc 5,5
- debit captat și transportat mc/s 26
- aducțiune, km 4,4
- volum de apă acumulat în acumulare frontală milioane mc 5,5
- debit captat și transportat mc/s 26
- aducțiune km 4,4
- Durata de realizare a investiției-total, luni 42
din care:
- Durata de realizare a investiției - rest de executat luni 36

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din surse proprii, fonduri externe rambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...