Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Situația extraordinară și urgența reglementării prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, sunt determinate de necesitatea implementării Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 12/2011, precum și al celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 66/2012.

Având în vedere că până în prezent din cuantumul contribuției prevăzut la art. 3 alin. (1) din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, doar pentru derularea proiectului "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) -Ungheni (Republica Moldova) " au fost alocate sume,

pentru a fi implementate proiecte convenite de comun acord între cele două autorități de coordonare națională, în toate domeniile de cooperare prevăzute de art. 4 alin. (1) din Acord,

ținând cont că aceste elemente constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) În termen de 10 zile de la data aprobării programului anual de cooperare și a proiectelor convenite de comun acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, denumit în continuare Acordul, a Protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, ratificate prin Legea nr. 12/2011, și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, ratificat prin Legea nr. 66/2012, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, virează contribuția financiară Guvernului Republicii Moldova în contul comunicat de acesta.

(2) Contravaloarea în lei a contribuției financiare prevăzute la alin. (1) se asigură de Guvernul României prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație, fără a depăși valoarea proiectelor finanțate potrivit Acordului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează suma în euro la cursul de schimb al instituției de credit prin care se efectuează schimbul valutar și transferul.

Art. 2. -

(1) Reprezentanții autorităților de coordonare națională ale celor două țări, așa cum au fost desemnate potrivit Acordului, se reunesc semestrial, alternativ, în România și Republica Moldova, în vederea monitorizării implementării proiectelor incluse în programul anual de cooperare și acceptate la finanțare de către cele două guverne.

(2) Sumele virate Guvernului Republicii Moldova rămân la dispoziția acestuia pe perioada de implementare a programului și se justifică la reuniunile semestriale de monitorizare.

(3) Sumele virate de Guvernul României către Guvernul Republicii Moldova și rămase neutilizate la finele perioadei de valabilitate a Acordului se utilizează pentru continuarea proiectelor și activităților convenite în perioada de valabilitate a Acordului, până la executarea lor integrală, potrivit art. 7 alin. (6) din Acord.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 19 februarie 2014.

Nr. 7.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...