Guvernul României

Hotărârea nr. 87/2014 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 și 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Băicoi", la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziția nr. 44, coloana 3 având următorul cuprins: "Suprafața - 130.947 mp, Vecinătăți: strada Republicii, strada Mărăști, strada Lacului și strada Horia" și coloana 5 având următorul cuprins: "1.332.000 lei".

2. La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aluniș", la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Piață, drum secundar balastat, având lungimea de 776 m și suprafața de 7.460 mp";

- la poziția nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Muscalu, drum secundar balastat, având lungimea de 313 m și suprafața de 1.819 mp";

- la poziția nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Leonte, drum secundar balastat, având lungimea de 571 m și suprafața de 3.764 mp";

- la poziția nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cocoș, drum secundar balastat, având lungimea de 134 m și suprafața de 777 mp";

- la poziția nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Vișan, drum secundar balastat, având lungimea de 199 m și suprafața de 1.164 mp";

- la poziția nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Prund, drum secundar balastat, având lungimea de 321 m și suprafața de 2.385 mp";

- la poziția nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Colibași, drum secundar balastat, având lungimea de 407 m și suprafața de 2.808 mp".

3. La anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceptura", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 234 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 235 și 236, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciorani", la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 70 și 71.

5. Anexa nr. 102 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cocorăștii Colț" se modifică după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 8, 9, 11, 16 și 17;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziția nr. 10, coloana 3 având următorul cuprins: "Suprafața - 3.037 mp".

Art. II. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

București, 12 februarie 2014.

Nr. 87.

ANEXĂ

Completări la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ceptura

SECȚIUNEA 1
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
235. 1.6.1.1 Bloc
P + E + M
Suprafața construită de 190 mp, situat în comuna Ceptura,
satul Ceptura de Jos
Tarlaua 7, parcela Cc121
2010 121.667 Domeniul public al comunei Ceptura, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013
Cartea funciară nr. 20740
236. 1.6.1.1 Teren intravilan Situat în comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos Tarlaua 7, parcela Cc121
Suprafața - 9.677 mp
2005 284.939 Domeniul public al comunei Ceptura, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013
Cartea funciară nr. 20740

;
se încarcă...