Parlamentul României

Legea nr. 382/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 26 iunie 2002.

În vigoare de la 26 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentând influențe conjuncturale nefavorabile rezultate din operațiunile de finanțare a importurilor de țiței în perioada 1992-1997 și din prețurile produselor petroliere practicate în aceeași perioadă și nereglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., și se va utiliza pentru:

a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluată la datoria publică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;

b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusă să fie plătită cu prioritate, în condițiile prevăzute la art. 3."

3. La articolul 6 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

Sumele se vor livra în lei și pe fiecare ordin de plată se va menționa echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății."

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

5. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

"

Art. 111. -

Fondul special pentru produse petroliere se desființează după achitarea integrală a obligațiilor de plată prevăzute la art. 4."

Art. II. -

În tot cuprinsul ordonanței de urgență denumirile Ministerul Industriei și Comerțului și Ministerul Finanțelor se înlocuiesc cu Ministerul Industriei și Resurselor și, respectiv, Ministerul Finanțelor Publice.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 13 iunie 2002.

Nr. 382.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...