Art I | Lege 382/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 382/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentând influențe conjuncturale nefavorabile rezultate din operațiunile de finanțare a importurilor de țiței în perioada 1992-1997 și din prețurile produselor petroliere practicate în aceeași perioadă și nereglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., și se va utiliza pentru:

a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluată la datoria publică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;

b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusă să fie plătită cu prioritate, în condițiile prevăzute la art. 3."

3. La articolul 6 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

Sumele se vor livra în lei și pe fiecare ordin de plată se va menționa echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății."

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

5. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

"

Art. 111. -

Fondul special pentru produse petroliere se desființează după achitarea integrală a obligațiilor de plată prevăzute la art. 4."

Acesta este un fragment din Legea nr. 382/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 382/2002:
Art I
Art 3 "
Art 4 "
Art 11 "
Art 11^1 "
Art II
;
se încarcă...