Art 23 Autorizarea furnizorilor de formare profesională | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională -
Art. 23. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează: Puneri în aplicare (1)

a) directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte;

b) un reprezentant al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;

c) un reprezentant al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;

d) un reprezentant al asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean, propus prin consens; Puneri în aplicare (1)

e) un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean, propus prin consens. Puneri în aplicare (1)

(2) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare menționați la alin. (1) instituțiile publice, asociațiile patronale și organizațiile sindicale menționate la alin. (1) pot nominaliza câte un supleant. Puneri în aplicare (1)

(3) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.

(4) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocați de cei care i-au numit, la solicitarea Autorității Naționale pentru Calificări, în următoarele situații: Modificări (1)

a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea comisiei de autorizare;

b) se află într-o situație de conflict de interese;

c) și-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuși de către aceste autorități;

d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora.

(5) Existența uneia dintre situațiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Autoritatea Națională pentru Calificări în baza sesizării transmise instituțiilor publice, asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit. Modificări (1)

(6) În cazul vacantării locurilor în comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, instituția publică, asociația patronală sau organizația sindicală care i-a propus numește alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

(7) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori și programe de formare. Puneri în aplicare (1)

(8) Sediile comisiilor de autorizare se află la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Puneri în aplicare (1)

(9) Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate astfel: o persoană de către directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, din personalul propriu, și o persoană desemnată de către inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean, din personalul propriu, prin delegare. În municipiul București, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de către directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din personalul propriu, și 3 persoane desemnate de către inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, din personalul propriu, prin delegare. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Art 13 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 14 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 15 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 16 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 17 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 18 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 19 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 20 Organizarea formării profesionale a adulților
Art 21 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 22 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 23 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 24 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 25 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 26 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 27 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 28 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 29 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 30 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 31 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 32 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art 33 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
;
se încarcă...