Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- hotărârile judecătorești prin care instanțele competente din România au pronunțat soluții de admitere a cererilor de suspendare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;

- prevederile art. 14 alin. (4) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere că prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013, afectat de suspendare, a fost abrogat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, rezultă că în prezent nu există niciun act normativ care să reglementeze activitățile de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, astfel fiind imperios necesară crearea, de urgență, a unui cadru legal care să asigure, temporar, măsurile necesare care să permită derularea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, cel puțin la nivelul de reglementare stabilit de către Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009,

în vederea reglementării acestei situații, din cauza circumstanțelor sale excepționale, se impune adoptarea unei soluții cu caracter temporar imediate, pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public.

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) și (3), art. 63 și 64 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Se aprobă Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Se aprobă Normele privind autorizarea instructorilor auto, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Programele de școlarizare a școlilor de conducători auto care organizează și desfășoară cursuri în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 bis.

Art. 7. -

Prezentul ordin este valabil până la rămânerea definitivă a hotărârilor privind cererile de chemare în judecată pentru anularea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, dar nu mai mult de un an.

Art. 8. -

Direcția generală transport terestru din Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Nicușor Marian Buică,
secretar de stat

București, 3 februarie 2014.

Nr. 75.

;
se încarcă...