Parlamentul României

Legea nr. 3/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 95 din 27 august 1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

(2) Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C. este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, desemnat să asigure, în principal, inspecția și supravegherea desfășurării în siguranță a navigației în apele naționale navigabile, a protecției apelor navigabile împotriva poluării de către nave, inspecția navelor sub pavilion român în apele internaționale, coordonarea activităților de căutare și salvare pe mare, controlul respectării reglementărilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea și brevetarea personalului navigant, precum și cercetarea evenimentelor și accidentelor de navigație."

Art. II. -

În cuprinsul ordonanței denumirea Ministerul Transporturilor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, iar sintagma ministrul transporturilor se înlocuiește cu sintagma ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 95/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 ianuarie 2002.

Nr. 3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...