Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară națională, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 3 februarie 2014.

Nr. 3.060.

ANEXĂ Modificări (1)

CONDIȚIILE DE ORGANIZARE
a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

;
se încarcă...