Guvernul României

Hotărârea nr. 57/2014 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgență, cu titlu gratuit, pentru sprijinirea autorităților din Republica Slovenia în gestionarea situației create de întreruperea furnizării energiei electrice în mai multe zone ale țării datorită condițiilor meteorologice extreme și pentru a asigura furnizarea energiei electrice populației afectate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1, pus la dispoziție de Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, se acordă cu titlu de împrumut de folosință pentru o perioadă de maximum 6 săptămâni. Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, asigură personalul tehnic pentru operarea bunurilor prevăzute în anexă pe toată perioada acordării ajutorului de urgență, potrivit legii.

(2) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern și internațional, precum și alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei acțiuni până la ajungerea la locul de operare și pentru recuperarea bunurilor prevăzute în anexă se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 25.000 lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 20 "Bunuri și servicii", pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Art. 3. -

(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, vor asigura transportul asistenței de urgență către Republica Slovenia și recuperarea bunurilor la finalizarea operațiunii.

(2) Gestionarea pe toată perioada acordării ajutorului de urgență a bunurilor acordate ca asistență de urgență prevăzute în anexă se va face prin grija Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București.

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat și în volumul și în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei,
Andrei Dominic Gerea
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Radu Podgorean,
secretar de stat

București, 5 februarie 2014.

Nr. 57.

ANEXĂ

LISTA
bunurilor acordate ca asistență de urgență Republicii Slovenia

Bunuri acordate cu titlu de împrumut, în mod gratuit

Denumirea bunului U/M Cantitatea
Generatoare electrice 200 kVA buc. 2
;
se încarcă...