Parlamentul României

Legea nr. 71/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2002 până la 31 decembrie 2004, fiind abrogat prin Lege 272/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) membri:

- un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru și un psiholog, desemnați de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;

- un psihopedagog, desemnat de inspectoratul școlar teritorial;

- un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliție;

- reprezentantul direcției de muncă și solidaritate socială județene, respectiv al Direcției generale de muncă și solidaritate socială a municipiului București, cu atribuții în domeniul asistenței sociale;

- un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al județului, respectiv al sectorului municipiului București."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 16 ianuarie 2002.

Nr. 71.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...