Guvernul României

Hotărârea nr. 884/2013 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 și nr. 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Sibiu":

a) se abrogă pozițiile nr. 51-56, 61, 62, 70, 79, 81, 115, 118, 131, 138-147, 162, 163, 168, 185, 195, 201 de la secțiunea "Bunuri imobile" și 203 și 204 de la secțiunea "Bunuri mobile";

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 1, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.220.407 lei";

- la poziția nr. 2, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.316.300 lei";

- la poziția nr. 3, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.331.532 lei";

- la poziția nr. 4, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.431.550 lei";

- la poziția nr. 5, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5.676.300 lei";

- la poziția nr. 6, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "145.920 lei";

- la poziția nr. 7, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8.900.840 lei";

- la poziția nr. 8, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.176.450 lei";

- la poziția nr. 9, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "126.750 lei";

- la poziția nr. 10, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "146.250 lei";

- la poziția nr. 11, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.032.575 lei";

- la poziția nr. 12, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.558.190 lei";

- la poziția nr. 13, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6.289.560 lei";

- la poziția nr. 14, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "179.400 lei";

- la poziția nr. 15, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.477.890 lei";

- la poziția nr. 16, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.430.540 lei";

- la poziția nr. 17, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.799.770 lei";

- la poziția nr. 18, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.205.310 lei";

- la poziția nr. 19, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.521.420 lei";

- la poziția nr. 20, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.297.720 lei";

- la poziția nr. 21, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "879.550 lei";

- la poziția nr. 22, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "486.450 lei";

- la poziția nr. 23, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "291.090 lei";

- la poziția nr. 24, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.317.900 lei";

- la poziția nr. 25, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "112.320 lei";

- la poziția nr. 26, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "378.070 lei";

- la poziția nr. 27, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "DJ 105 E - Chirpăr (DJ 105D) - Ilimbav (DJ 105A)", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "432.600 lei";

- la poziția nr. 28, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "719.148 lei";

- la poziția nr. 29, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "60.000 lei";

- la poziția nr. 30, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "335.550 lei";

- la poziția nr. 31, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "178.080 lei";

- la poziția nr. 32, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "434.470 lei";

- la poziția nr. 33, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "474.000 lei";

- la poziția nr. 34, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "828.000 lei";

- la poziția nr. 35, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "384.000 lei";

- la poziția nr. 36, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.499.690 lei";

- la poziția nr. 37, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.498.950 lei";

- la poziția nr. 38, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "322.200 lei";

- la poziția nr. 39, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "435.750 lei";

- la poziția nr. 40, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "236.400 lei";

- la poziția nr. 41, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "117.000 lei";

- la poziția nr. 42, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.282.800 lei";

- la poziția nr. 43, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "672.430 lei";

- la poziția nr. 44, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.223.620 lei";

- la poziția nr. 45, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "284.220 lei";

- la poziția nr. 46, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "291.090 lei";

- la poziția nr. 47, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.327.370 lei";

- la poziția nr. 48, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "271.350 lei";

- la poziția nr. 49, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "302.880 lei";

- la poziția nr. 50, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "489.200 lei";

- la poziția nr. 58, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Biblioteca Județeană ASTRA - corp B", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Gh. Barițiu nr. 7 clădire S+P+M+3E+et. 4 parțial și mansardă, CF 44759 Sibiu nr. top. 1539/2, 1540/2, 1541/2";

- la poziția nr. 59, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Biblioteca Județeană ASTRA - corp A";

- la poziția nr. 63, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, șoseaua Alba Iulia nr. 73, în administrarea R.A. Aeroportul Sibiu, clădiri aerogară, magazie și radar, pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, platformele pentru îmbarcare-debarcare și terenurile de amplasament: -CF Sibiu nr. 102454 sub nr. top 7060/2/1 (208,4605 ha); terenuri înscrise în CF Cristian: CF 7976N nr. cad. 2027 S = 900 mp; CF 7996N nr. cad. 2044 cu S = 1000 mp; CF 8000N nr. cad. 2041 S = 1000 mp; CF 7995N nr. cad. 2040, S = 900 mp; CF 7997N nr. cad. 2033/2 S = 500 mp; CF 8016N nr. cad. 2094 S = 7200 mp; CF 7993N nr. cad. 2050 cu S = 3600 mp; CF 8001N nr. cad. 2035 S = 900 mp; CF 7988N nr. cad. 2051 S = 4500 mp și nr. cad. 2052 S = 500 mp; CF 7994N nr. cad. 2047 S = 900 mp; CF 7991N nr. cad. 2048 S = 800 mp; CF 7989N nr. cad. 2042 S = 1000 mp; CF 7975N nr. cad. 2026 cu S = 1000 mp; CF 7987N nr. cad. 2037 S = 900 mp; CF 7992N nr. cad. 2043 S = 900 mp; CF 7999N nr. cad. 2032 S = 900 mp; CF 7998N nr. cad. 2049 S = 1000 mp; CF 8002N nr. cad. 2046 S = 1000 mp; CF 8003N nr. cad. 2038 S = 900 mp; CF 7591N nr. cad. 1560 cu S = 4000 mp și nr. cad. 1561 cu S = 1000 mp; CF 7990N nr. cad. 2036 S = 900 mp; CF 8055N nr. 2137 S = 3100 mp; CF 8061N nr. cad. 2164 S = 900 mp; CF 8060N nr. cad. 2166 S = 4500 mp și nr. cad. 2167 S = 500 mp; CF 8059N nr. cad. 2165 S = 2700 mp; CF 7985N nr. cad. 2034 S = 900 mp; CF Cristian nr. 7977N nr. cad. 2028 S = 2300 mp; CF 7983N nr. cad. 1936 S = 2500 mp; CF 7986N nr. cad. 2045 S = 900 mp; CF 8063N nr. cad. 2128 S = 2400 mp; CF 8064N nr. cad. 2162 S = 1000 mp; CF 8120N nr. cad. 2180 cu S =1000 mp; CF 8128N nr. cad. 1843 S = 5000 mp; CF 8134N nr. cad. 2178 S = 4000 mp; CF 8143N nr. cad. 2188 cu S = 800 mp; CF 8319N nr. cad. 2310, parcela TP328/13 pădure S = 800 mp; CF8156N nr. cad. 2203, parcela TP348/45 teren arabil S = 4000 mp; CF 8155N nr. cad. 2202 ParcelaTP334/14 fânețe S = 1000 mp; CF 8720N nr. cad. 2530 parcela TP348/43 teren S = 4000 mp; CF 8721N nr. cad. 2531 parcela TP334/12 teren arabil S = 1000 mp; CF 7984N nr. cad. 2039 parcela 328/9 teren pădure S = 1000 mp; CF 8548 Turnișor nr. top. 6305/6 și nr. cad. 8937/6 S = 85400 mp; CF 8547 Turnișor nr. top. 6305/2 și nr. cad. 8937/5, S = 84.200 mp; CF 8137N Cristian nr. top. 2137 și nr. cad. 329/4, S = 1000 mp; CF 8543 Turnișor nr. top. 6305/1, nr. cad. 8937/1 S = 19100 mp; CF 8544 Turnișor, nr. top. 6305/3, nr. cad. 8937/2 S = 94400 mp; CF 8545 Turnișor nr. top. 6305/4, nr. cad. 8937/3, S = 1400 mp; CF8546 Turnișor nr. top. 6305/5, nr. cad. 8937/4, S = 47100 mp; CF 8113 Cristian nr. top. 9200/1, nr. cad. 9239/1, S = 351500 mp; clădiri edificate pe terenul înscris în CF Turnișor nr. 7142, nr. top. 7060/2/1: terminal pasageri, turn control, rezervor apă cu stație pompe hidrofor, clădire pompieri și servicii la sol, stație sprinklere și centrală termică, generatoare electrice; CF 102085 Sibiu, nr. top/cad. 102085 - teren extravilan cu S = 13000 mp"; construcție "PNA și LES 20 KV alimentare post trafo, structură cărămidă, cu S = 105,7 mp, identificată în CF 102454 Sibiu (provenită din CF 7142 Turnișor), nr. cad. 102454";

- la poziția nr. 65, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Teatrul pentru copii și tineret GONG Sibiu, imobil în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr. 4, CF Sibiu nr. 107387 nr. cadastral 107387, în suprafață de 1194 mp, suprafață construită 734 mp, construcție S+P+2E compusă din: subsol (hol cu casa scării, hol, 6 depozite), parter (foaier, casa scării, garderobă, CT, 2 grupuri sanitare, culise, sală spectacole cu scenă, atelier cu grup sanitar, casa scării, 2 depozite, 2 cabine actori, 2 grupuri sanitare; etaj I (casa scării, cabină proiecții, balcon deasupra sălii, hol cu 2 grupuri sanitare, 2 holuri, 2 casa scării, sală protocol, 2 grupuri sanitare spectatori, hol, 4 birouri, terasă), etaj II (2 holuri, casa scării, 3 holuri, 2 grupuri sanitare, 2 depozite, 2 cabine actori cu 2 grupuri sanitare, studio înregistrări, sală spectacole cu scenă, culise cu grup sanitar)";

- la poziția nr. 66, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1, sală polivalentă compusă din: a) parter: sală propriu-zisă, vestiare+grupuri sanitare, sală forță, magazii, saună, holuri acces în anexe, dispensar medical și spații administrative, garderobă; b) la cota +3,41: grupuri sanitare, bar, garderobă; c) la cota +6,46: sală aerobic, centrală termică, stație hidrofor, post transformare și SRM gaz; capacitate sală 1810 locuri. CF 102962 (43898) Sibiu, nr. top. 3716/2/1, suprafața totală = 12476 mp";

- la poziția nr. 67, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Octavian Goga, fn, CF Sibiu nr. 43898, nr. top. 3715/1/2/1/1, clădire P+1 și mansardă, centrală termică, curte, parcare cu teren în suprafață totală de 2430 mp";

- la poziția nr. 68, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Direcția județeană de evidență a persoanelor Sibiu";

- la poziția nr. 71, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Imobil în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2 CF Sibiu nr. 107881 nr. top. 559 (conversie din CF 29927), cu suprafața de 863 mp";

- la poziția nr. 74, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 1A, CF 13464 nr. top. 2355/7/5 - Creșă și teren 300 mp";

- la poziția nr. 76, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul de plasament Tavi Bucur";

- la poziția nr. 78, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Orlat, Str. Grănicerilor nr. 113, CF 5694 Cristian nr. top. 1414/a/1/1/36/2/1/1 cu S = 8772 mp; CF nr. 358 Cristian III nr. top. 182/1/23/24 - pădure S = 1198 mp; nr. top. 182/1/23/25 - pădure cu S = 989 mp";

- la poziția nr. 84, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Șaguna nr. 8, construcții și teren, CF 104551 (12484) Sibiu, nr. top. 1536/1/2 - curți și construcții, suprafață 964 mp, nr. top.1557 - grădină, suprafață 90 mp, nr. top. 1538 - grădină, suprafață 1266 mp";

- la poziția nr. 85, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Str. Filarmonicii nr. 18, clădire cărămidă P+1E, CF nr. 598 Sibiu nr. top. 186 și 187";

- la poziția nr. 86, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu nr. 32, clădire școală P+2E, garaj, magazie, curți și construcții în suprafață de 2938 mp; CF nr. 100451 nr. top. 474/1 și nr. top. 475 (din conversie CF 1709)";

- la poziția nr. 87, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă cu Centrul de Plasament Mediaș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Mediaș, Str. Piscului nr. 8, construcții și teren, CF nr. 102094 (12616) Mediaș nr. top. 2304/3/2/1 - suprafața de 6622 mp și CF nr. 102098 (12616) Mediaș nr. top. 2307/2 - grădină cu suprafața de 2809 mp";

- la poziția nr. 88, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Turnu Roșu (Școala specială cu Centru de Plasament nr. 10)", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Turnu Roșu, Str. Gării nr. 693 construcții și teren, CF Turnu Roșu nr. 4695 nr. top. 12000/1/2, nr. cad. 42/2 cu suprafața de 2520 mp, CF nr. 4697 Turnu Roșu construcții și teren nr. top. 12000/1/4 cu suprafața de 16658 mp - nr. cad. 42/4 și CF Turnu Roșu nr. 4636 nr. top. 12000/1/5 construcții și teren cu suprafața de 4132 mp - nr. cad. 42/5";

- la poziția nr. 117, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Str. Constituției nr. 17 (fost 21), CF Sibiu nr. 59228 (din CF 654) nr. top. 3208/1 teren și clădire P+E cu suprafață construită de 283 mp; Sibiu, Str. Pescarilor nr. 12, CF Sibiu nr. 101298 (din CF36897) top. 3210/2/7/2, construcții P+E clădire dispecerat și personal medical, hală auto și teren de 816 mp; Sibiu, Str. Funarilor nr. 1, CF Sibiu 3019 A+4 nr. top. 3436/1/2 și 3437/1, construcții (garaje) și teren 605 mp, CF Sibiu nr. 101386 (din CF10017) A+1 top 3436/1/1, teren parcare, rampă auto și cabină portar în suprafață de 1259 mp";

- la poziția nr. 119, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Piața Mare nr. 12, subapartament nr. 3 compus din 2 depozite, bibliotecă, sală public, sală lectură, sală ședințe, hol public, birou AMR, hol, wc, birou, S utilă = 323,39 mp și părți comune indivize în cotă de 13,24% din fundații, pereții despărțitori, planșee, casa scării, scările de acces, holul până la etaj, pod, acoperiș, rețelele de gaz, curent electric, apă canal până la intrarea în apartament, ghena și cota de 56,50% din terenul aferent de 578 mp înscris în CF Sibiu nr. 2399 A+3 nr. top. 160/21/lll și 161/1/21/lll.";

- la poziția nr. 151, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Munții Cindrel - traseu principal creastă 1", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cisnădie-vf. Măgura-Șaua Cumpănită-Poiana Tomnatec-Grădina Oncești-Cantonul Silvic Muncel-Șaua Bătrâna- vf. Rozdești-Șaua Șerbănei-vf. Niculești-Șaua Cânaia-vf. Cândrel-vf. Frumoasa-vf. Șerbota Mare-vf. Oașa Mare-Cabana Oașa, lungime = 42 km, durată - 16 h, marcaj = bandă roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "33.600 lei";

- la poziția nr. 152, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Munții Cindrel - traseu principal de creastă 2", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Jina (sat)-dealul Captanul Mic-dealul Guga Mică-La Pripoane-Cantonul Silvic Duși-Poiana Rudarilor-vf. Foltea-vf. Frumoasa-vf. Cindrel, lungime - 28 km, durată - 8-9 h, marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "22400 lei";

- la poziția nr. 153, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Halta CFR Sibiel-sat Fântânele-fosta cabană Fântânele-La Pripoane, lungime = 9 km, durată = 4-5 h, marcaj = cruce albastră, grad dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "7200 lei";

- la poziția nr. 154, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sat Sibiel-Valea Cetății-vf. Cetatea (La zid)-fosta cabană Fântânele, lungime = 4 km, durată 2-3 h, marcaj = punct galben, grad dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 155, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiel-Valea Sibiel-La Mănăstire-Valea Sibiel-Fosta cabană Fântânele, lungime = 8 km, durată - 3-4 h, marcaj = triunghi albastru, grad dificultate - mediu, nivel echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6400 lei";

- la poziția nr. 156, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Fosta cabană Fântânele-Dealul Runcuri-La Pisc-Cheile Cibinului-Calea Studenților-Stațiunea Păltiniș, L = 6 km, durată - 5-6 h, marcaj = punct roșu, grad dificultate mediu, nivel echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "4800 lei";

- la poziția nr. 157, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Fosta cabană Fântânele-Piscul Vulturului-Râul Mic (Canton Silvic Strâmba)-Măgura-Râul Mare (Canton Silvic Niculești)-Valea Niculești-Șaua Șerbănei, lungime = 20 km, durată - 7-8 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "16000 lei";

- la poziția nr. 158, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stațiunea Păltiniș-Poiana Găujoara-Cantonul Silvic Muncel-Grădina Oncești-Stația Telescaun-Stațiunea Păltiniș, lungime = 6 km, durată = 3 h, semn marcaj = punct albastru, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "4800 lei";

- la poziția nr. 159, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stațiunea Păltiniș-Poiana Găujoara-Șaua Bătrâna, lungime = 4 km, durată - 2 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 160, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stațiunea Păltiniș-Cantonul Silvic Muncel-Poiana Bătrâna Mică-La Pahar - baraj Gâtu Berbecului, lungime - 8 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6400 lei";

- la poziția nr. 161, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șanta-Poiana Lupilor-vf. Oncești-stație telescaun Păltiniș, lungime = 10 km, durată 3-4 h, marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 164, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șaua Șerbănei-Refugiul Cânaia-sub vf. Cindrel, amonte de Șaua Șteflești, L = 7 km, durată - 1/2 h, marcaj = punct roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5600 lei";

- la poziția nr. 165, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cantonul Silvic Niculești-Cabana Z- Valea Râul Mare-Șaua Cânaia-Valea Sadului (Canton Silvic Șerbănei), lungime = 16 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "12800 lei";

- la poziția nr. 166, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Vf. Cindrel-bifurcație spre Refugiul Cânaia-Șaua Șteflești, lungime = 3 km, durată - 1 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2400 lei";

- la poziția nr. 167, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cisnădie-vf. Măgura-poiana Cărbunări-Valea Sadului, lungime = 10 km, durată - 6 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 169, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cisnădioara-vf. Măgura-Poiana Trandafirilor (Rosengarten)-Cătun Prislop-Rășinari, lungime = 12 km, durată - 3 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul conținut: "9600 lei";

- la poziția nr. 170, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Ciupari (Râul Sadului)-Șaua Târnova-Poaiana Trandafirilor (Rosengarten)-coada Lacului Sadu II, lungime = 6,5 km, durată - 2-3 h, semn marcaj = punct roșu, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis, traseu de circuit", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5200 lei";

- la poziția nr. 171, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Vf. Mare-vf. Sterpu-vf. Voineagul- Cătănești-Șaua Buceciu-vf. Negovanu Mare-sub vf. Balindru-vf. Șteflești-Piatra Albă-Șaua Tărtărău, lungime = 39 km, durată - 15 h, semn marcaj = bandă roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "31200 lei";

- la poziția nr. 172, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Tălmăcel-Muchia Ștefănița-sub vf. Pleșița-sub vf. Muma-La Cruce-Cabana Prejba-vf. Bran-Izvorul Cerbului-Șaua Buceciu, lungime = 27 km, durată - 12 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "21600 lei";

- la poziția nr. 173, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Valea Sadului (Masa Verde)-Valea Juvărțel-Poiana Muma-La Cruce-Cabana Prejba, lungime = 7,5 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6000 lei";

- la poziția nr. 174, la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cabana Valea Sadului-Muchia Vărețelor-vf. Prejba-Cabana Prejba, lungime = 7 km, durată 3-4 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5600 lei";

- la poziția nr. 175, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Valea Sadului (Canton Silvic Rozdești)-Casele Negovanu-vf. Negovanu Mare, L = 10,5 km, durată - 4 h, marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8400 lei";

- la poziția nr. 176, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șaua Șteflești-Șaua dintre vf. Cristești și vf. Piatra Albă, lungime = 3,5 km, durată - 2 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2800 lei";

- la poziția nr. 177, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lazaret-Valea Lotrioara-Pârâul Cailor-Iaru-Cabana Prejba, lungime = 18 km, durată - 5-6 h, semn marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "14400 lei";

- la poziția nr. 178, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Halta CFR Valea Mărului-vf. Chica Pietrilor-Șaua Surului-Șaua Scării-Șaua Cleopatrei-vf. Negoiu-Șaua Paltinu-Șaua Caprei-Portița Arpașului -vf. Arpașu Mare-Fereastra Podragului, lungime = 44 km, durată - 27 h, semn marcaj = bandă roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "35200 lei";

- la poziția nr. 179, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stația CFR Turnu Roșu-Șipotu Frasinului-Culmea Petriceaua-Dealul Pleșii-Chica Pietrilor, lungime = 10 km, durată - 3/30 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 180, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stația CFR Sebeșu Olt-sat Sebeșu de Sus-Culmea Moașei-refugiul Suru-Fruntea Moașei-Căldarea Surului-Șaua Suru, lungime = 15 km, durată - 6/30 h, semn marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la refugiul Suru", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "12000 lei";

- la poziția nr. 181, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Bifurcația de la Podul Jibrii-Valea Moașa Avrigului-Izvorul Florii-Culmea Moașei-refugiul Suru-Fruntea Moașei-Șaua Apa Cumpănită, lungime = 15 km, durată - 6 h, marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate mediu, nivel echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la refugiul Suru", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "12000 lei";

- la poziția nr. 182, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stația CFR Avrig-Valea Mare a Avrigului-Cabana Poiana Neamțului-Cabana Bărcaciu-sub vf. Scara, lungime = 25 km, durată - 9 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "20000 lei";

- la poziția nr. 183, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stația CFR Porumbacu de Jos-Porumbacu de Sus-Valea Mare a Porumbacului-Cabana Negoiu-Căldarea Sărății-Șaua Cleopatrei, L = 30 km, durată - 9/30 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - greu, nivel echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la Cabana Negoiu", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "24000 lei";

- la poziția nr. 184, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cârțișoara-Bâlea Cascadă-Valea Bâlii-lacul Bâlea-Șaua Caprei-vf. Vânătoarea lui Buteanu, lungime = 31 km, durată - 10/30 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la cabana Bâlea Cascadă", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "24800 lei";

- la poziția nr. 186, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stația CFR Ucea-orașul Victoria-Valea Arpașului-Valea Podragului-Cabana Turnuri-Cabana Podragu-Fereastra Podragului, L = 25 km, durată - 9/30 h, semn marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la Cabana Turnuri", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "20000 lei";

- la poziția nr. 187, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sebeșu de Sus (Podul Moașei)-Valea Moașei Sebeșului-Cascadele Sebeșului-fostă cabană Suru, lungime - 9 km, durată - 3/30 h, semn marcaj = punct roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "7200 lei";

- la poziția nr. 188, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cabana Negoiu-Valea Șerbota-Valea Porumbăcelului-Cabana Bărcaciu, lungime - 7 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = punct roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5600 lei";

- la poziția nr. 189, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cabana Negoiu-Valea Șerbota-Căldarea Puha-Șaua Puha-Șaua Scara, lungime - 4 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis de la Cabana Negoiu", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 190, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cabana Negoiu-Muchia Șerbota-Vârful Șerbota, lungime - 4 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 191, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Piatra Prânzului-Strunga Ciobanului-bifurcația de sub strungi din Căldarea Laita, lungime - 4 km, durată - 2/30 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 192, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Vârful Șerbota-Căldarea Pietroasă a Negoiului-Șaua Cleopatrei, lungime - 3 km, durată - 2/30 h, marcaj = bandă galbenă, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2400 lei";

- la poziția nr. 193, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strunga Dracului - ocolirea Vf. Dracului-Strunga Doamnei - bifurcația de sub Strunga Doamnei, lungime - 1,5 km, durată - 0/45 h, semn marcaj = bandă galbenă, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști- complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1200 lei";

- la poziția nr. 194, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Bâlea Cascadă-Muchia Bâlii-Valea Doamnei-Șaua Bâlii-Bâlea Lac, lungime - 9 km, durată - 3/30 h, marcaj = cruce roșie, grad de dificultate -mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "7200 lei";

- la poziția nr. 196, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Bâlea Cascadă-Izvorul Dracului-Muchia Buteanu-vf. Netedu-Căldarea Văiuga-Lacul Bâlea-Șaua Paltinu, lungime - 10 km, durată - 5/45 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate -mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 197, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Bifurcația din Șaua Văiuga-Bifurcația din Căldarea Văiuga, lungime - 1 km, durată - 0/30 h, semn marcaj = punct albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "800 lei";

- la poziția nr. 198, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Portița Arpașului-Căldarea Arpașului-Muchia Podrăgel-Lacul Podrăgel-Cabana Podragu, lungime -10 km, durată - 4 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 199, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Portița Arpașului-Căldarea Pietroasă a Arpașului-Portița Frunții-Sub vf. Arpașu Mic, lungime - 1 km, durată - 0/30h, marcaj = bandă galbenă, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "800 lei";

- la poziția nr. 200, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Bifurcația Valea Arpașului-Valea Podrăgel-Lacul Podrăgel, lungime = 4 km, durată - 2 h, semn marcaj - punct roșu, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 202, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Orașul Victoria-Poiana Boldanu-Muchia Tărâța-Lacul Podragu -Cabana Podragu, lungime - 15 km, durată - 6/30 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - închis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "12000 lei";

c) se completează cu 50 de noi poziții, pozițiile nr. 205-254, conform anexei nr. 1.

2. În anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Agnita" se abrogă pozițiile nr. 433, 434, 444 și 486.

3. În anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig":

a) se abrogă pozițiile 67, 68, 83, 84, 86, 141;

b) se completează cu 15 noi poziții, pozițiile nr. 175-189, conform anexei nr. 2.

4. Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Cisnădie" se completează cu 5 noi poziții, pozițiile nr. 995-999, conform anexei nr. 3.

5. În anexa nr. 7 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Copșa Mică" se abrogă poziția nr. 100.

6. În anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Dumbrăveni":

a) se abrogă pozițiile nr. 473, 475 și 486;

b) se completează secțiunea "Bunuri imobile" cu o nouă poziție, poziția nr. 4821, conform anexei nr. 4.

7. În anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Apoldu de Jos":

a) se abrogă poziția 91 - de la secțiunea "Bunuri mobile";

b) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 16 noi poziții, pozițiile nr. 92-107 conform anexei nr. 5.

8. În anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Arpașu de Jos":

a) se abrogă poziția nr. 136;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 3, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum comunal nr. 47 Arpașu de Sus-cabana Fata Pădurii", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Drum pietruit km 0+000-5+770, L = 5,770 km, l = 6m";

- la poziția nr. 120, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cc - 250-520 mp, clădire cărămidă, parter";

c) se completează cu 65 de noi poziții, pozițiile 141-205, conform anexei nr. 6.

9. În anexa nr. 15 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Axente Sever":

a) se abrogă pozițiile nr. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 85, 86, 97, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 și 190;

b) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu două noi poziții, pozițiile 1901 și 1902, conform anexei nr. 7.

10. Anexa nr. 19 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Blăjel" se completează la secțiunea bunuri imobile cu 19 noi poziții, pozițiile nr. 381-3819 conform anexei nr. 8.

11. Anexa nr. 20 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brateiu" se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 107, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Teren amenajat pentru stație de epurare și puțuri", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "CF nr. 100091 Brateiu, nr. cadastral 100091".

12. Anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brădeni":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 1, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "L = 6,800 km";

- la poziția nr. 5, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală II nr. 266-262";

- la poziția nr. 9, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală II de la Bortus la Gabor";

- la poziția nr. 17, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală II nr. 209-199";

- la poziția nr. 18, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală II nr. 198-316";

- la poziția nr. 43, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală, sat Retiș, nr. 512 și nr. 51-56";

- la poziția nr. 44, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală, sat Retiș, nr. 415 și nr. 56-149";

- la poziția nr. 45, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală, sat Retiș, nr. 550 și nr. 69-45";

- la poziția nr. 48, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală, sat Retiș, nr. 596 și nr. 69-76";

- la poziția nr. 49, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Câmpului, sat Retiș, nr. 597 și nr. 77-104";

- la poziția nr. 50, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Câmpului, sat Retiș, nr. 611 și nr. 80-82";

- la poziția nr. 51, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Câmpului, sat Retiș, nr. 624-630";

- la poziția nr. 52, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Câmpului, sat Retiș, nr. 630-631";

- la poziția nr. 53, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Bisericii, sat Retiș, nr. 631-633";

- la poziția nr. 54, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Bisericii, sat Retiș, nr. 633";

b) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu o nouă poziție, poziția nr. 2151, conform anexei nr. 9.

13. Anexa nr. 23 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chirpăr" se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 143 de noi poziții, pozițiile nr. 103-245, conform anexei nr. 10.

14. Anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristian":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 20, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Străzi de la nr. I la XXVII"; coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. I S = 13829 mp, L = 1064 ml; Nr. II S = 6366 mp, L = 837 ml; Nr. III S = 3548 mp, L = 347 ml; Nr. IV S = 15851 mp, L = 801 ml; Nr. V S = 6678 mp, L = 641 ml; Nr. VI S = 7845 mp, L = 956 ml; Nr. VII S = 6561 mp, L = 632 ml; Nr. VIII S = 6592 mp, L = 549 ml; Nr. IX S = 6073 mp, L = 508 ml; Nr. X S = 1133 mp, L = 111 ml; Nr. XI S = 10618 mp, L = 912 ml; Nr. XII S = 3862 mp, L = 343 ml; Nr. XIII S = 5148 mp, L = 526 ml; Nr. XIV S = 7441 mp, L = 912 ml; Nr. XV S = 3955 mp, L = 383 ml; Nr. XVI S = 2460 mp, L = 273 ml; Nr. XVII S = 6543 mp, L = 734 ml; Nr. XVIII S = 1354 mp, L = 178 ml; Nr. XIX S = 5442 mp, L = 540 ml; Nr. XX S = 6651 mp, L = 490 ml; Nr. XXI S = 6486 mp, L = 585 ml; Nr. XXII S = 4355 mp, L = 426 ml; Nr. XXIII S = 10664 mp, L = 1112 ml; Nr. XXIV S = 3784 mp, L = 444 ml; Nr. XXV S = 11951 mp, L = 446 ml; Nr. XXVI S = 5783 mp, L = 681 ml; Nr. XXVII S = 9567 mp, L = 1019 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "17927500";

- la poziția nr. 29, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Suprafața = 2,30 ha; lungime = 4,60 km; provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului";

- la poziția nr. 30, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Suprafața = 0,90 ha; lungime = 1,50 km; provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului";

- la poziția nr. 32, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Suprafața = 1,50 ha; lungime = 1,60 km; provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului";

b) se completează cu 4 noi poziții, pozițiile nr. 34-37, conform anexei nr. 11.

15. Anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dârlos":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 35, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime 9,2 km, lățime 6 m, învecinat cu teren arabil în hotarul Zăvoi", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "19423,04";

- la poziția nr. 41, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime 3,7 km, lățime 6 m, învecinat cu teren arabil în hotarul Usundaia", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "7811,44";

- la poziția nr. 46, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime 1,3 km, lățime 6 m, învecinat cu teren arabil în hotarul Păucii", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2744,56";

b) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu două noi poziții, pozițiile nr. 110 și 111, conform anexei nr. 12.

16. Anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Râului":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 124, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "446 - S = 0,3900 ha, lungime = 86 ml";

- la poziția nr. 125, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "395 -S = 0,0900 ha, lungime = 20 ml";

- la poziția nr. 126, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "412 - S = 0,6300 ha, lungime = 153 ml";

- la poziția nr. 127, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "409 - S = 0,2000 ha, lungime = 49 ml";

- la poziția nr. 128, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "738/2 - S = 0,4900 ha, lungime = 119 ml";

- la poziția nr. 129, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "405 - S = 0,1100 ha, lungime = 27 ml";

- la poziția nr. 130, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "408/2, S = 0,0100 ha, lungime = 2 ml";

- la poziția nr. 131, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "9 - S = 0,2000 ha, lungime = 194 ml";

- la poziția nr. 132, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "10 - S = 0,0850 ha, lungime = 82 ml";

- la poziția nr. 133, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "28 - S = 0,0490 ha, lungime = 47 ml";

- la poziția nr. 134, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "56 - S = 0,2900 ha, lungime = 282 ml";

- la poziția nr. 135, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "161 - S = 0,0910 ha, lungime = 89 ml";

- la poziția nr. 136, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "182 - S = 0,1040 ha, lungime = 101 ml";

- la poziția nr. 137, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "200 - S = 0,0870 ha, lungime = 85 ml";

- la poziția nr. 138, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "228 - S = 0,1870 ha, lungime = 182 ml";

- la poziția nr. 139, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "301 - S = 0,0720 ha, lungime = 70 ml";

- la poziția nr. 140, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "298 - S = 0,0500 ha, lungime = 48 ml";

- la poziția nr. 141, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "294 - S = 0,1470 ha, lungime = 147 ml";

- la poziția nr. 142, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "377 - S = 0,1270 ha, lungime = 124 ml";

- la poziția nr. 143, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "511 - S = 0,1360 ha, lungime = 132 ml";

- la poziția nr. 144, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "597 - S = 0,1190 ha, lungime = 116 ml";

- la poziția nr. 145, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "970 - S = 0,0940 ha, lungime = 91 ml";

- la poziția nr. 146, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1050 - S = 0,2030 ha, lungime = 197 ml";

- la poziția nr. 147, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "29 - S = 0,1030 ha, lungime = 100 ml";

- la poziția nr. 148, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "239 - S = 0,0140 ha, lungime = 13 ml";

- la poziția nr. 149, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "346 - S = 0,0840 ha, lungime = 82 ml";

- la poziția nr. 157, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "432 - S = 0,0980 ha, lungime = 67 ml";

- la poziția nr. 158, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "423 - S = 0,2920 ha, lungime = 199 ml";

- la poziția nr. 159, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "398 - S = 0,3670 ha, lungime = 251 ml";

- la poziția nr. 160, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "397 - S = 0,0590 ha, lungime = 40 ml";

- la poziția nr. 166, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "674 - S = 0,1510 ha, lungime = 276 ml";

- la poziția nr. 167, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "709 - S = 0,0580 ha, lungime = 106 ml";

- la poziția nr. 168, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "766 - S = 0,086 ha, lungime = 156 ml";

- la poziția nr. 169, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "470 - S = 0,0692 ha, lungime = 123 ml";

- la poziția nr. 170, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "399 - S = 0,0348 ha, lungime = 62 ml";

- la poziția nr. 171, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "742 - S = 0,0084 ha", iar coloana "valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "91260 tronson 20";

- la poziția nr. 172, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "740 - S = 0,1045 ha";

- la poziția nr. 173, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "708 - S = 0,1571 ha";

- la poziția nr. 180, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1046 - S = 0,0702 ha, lungime = 72 ml";

- la poziția nr. 181, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "987 - S = 0,0835 ha, lungime = 86 ml";

- la poziția nr. 182, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "536 - S = 0,1522 ha, lungime = 157 ml";

- la poziția nr. 183, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1023 - S = 0,1866 ha, lungime = 192 ml";

- la poziția nr. 184, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1075 - S = 0,1524 ha, lungime = 157 ml";

- la poziția nr. 185, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1698 - S = 0,1263 ha, lungime = 130 ml";

- la poziția nr. 186, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1713 - S = 0,1375 ha, lungime = 142 ml";

- la poziția nr. 187, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1749 - S = 0,0542 ha, lungime = 56 ml";

- la poziția nr. 188, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1759 - S = 0,0482 ha, lungime = 50 ml";

- la poziția nr. 189, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1143 - S = 0,0391 ha, lungime = 54 ml";

- la poziția nr. 190, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1123 - S = 0,0388 ha, lungime = 54 ml";

- la poziția nr. 191, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1218 - S = 0,0449 ha, lungime = 62 ml";

- la poziția nr. 192, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1249 - S = 0,1504 ha, lungime = 208 ml";

- la poziția nr. 193, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "893 - S = 0,1850 ha, lungime = 227 ml";

- la poziția nr. 194, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1183 - S = 0,1275 ha, lungime = 185 ml";

- la poziția nr. 195, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1184 - S = 0,10223 ha, lungime = 149 ml";

- la poziția nr. 196, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1285 - S = 0,1634 ha, lungime = 238 ml";

- la poziția nr. 197, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1306 - S = 0,0284 ha, lungime = 41 ml";

- la poziția nr. 198, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1338 - S = 0,0163 ha, lungime = 31 ml";

- la poziția nr. 199, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1339 - S = 0,1195 ha, lungime = 229 ml";

- la poziția nr. 200, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1566 - S = 0,0919 ha, lungime = 176 ml";

- la poziția nr. 221, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1092 - S = 0,1449 ha, lungime = 258 ml";

- la poziția nr. 222, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1617 - S = 0,1472 ha, lungime = 262 ml";

b) se completează cu două noi poziții, pozițiile nr. 330 și 331, conform anexei nr. 13.

17. Anexa nr. 29 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hoghilag":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 513, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Clădire Primăria Comunei Hoghilag", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Clădire cărămidă, suprafața construită = 510 mp, teren 1900 mp, CF 100061, top. 100061 - C1, 100061 - C2", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "226.000 lei";

- la poziția nr. 514, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centru ce acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Construcții și teren CF Valchid nr. 246 nr. top. 2/2, suprafața 482 mp, din care construcții 286,85 mp și teren 195,15 mp", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "100.000 lei";

b) se completează la secțiunea "bunuri imobile" cu 3 noi poziții, pozițiile nr. 5281, 5282 și 5283, conform anexei nr. 14.

18. Anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Laslea":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 3, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strada Sub-Vale în suprafață de 1,95 ha; Străzi intravilan în suprafață de 3,61 ha", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "565.000 lei pentru suprafața de 1,95 ha și 1.040.000 lei pentru suprafața de 3,61 ha";

b) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 3 noi poziții, pozițiile nr. 2131, 2132 și 2133, conform anexei nr. 15.

19. În anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Loamneș":

a) se abrogă poziția nr. 20;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 8, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Străzi intravilan Loamneș, str. 714, suprafața 0,1729 ha, lungime = 160 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "23451,50";

- la poziția nr. 17, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Str. 53, suprafața = 0,1391 ha, lungime = 112 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "18867,07";

- la poziția nr. 18, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Stradă intravilan Mândra", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strada Șipotului (nr. 85 - nr. 124), Suprafața = 4093 mp, lungime = 270 ml";

- la poziția nr. 23, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Stradă intravilan Mândra", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strada Bisericii (nr. 160), Suprafața = 1083 mp, lungime = 110 ml";

- la poziția nr. 24, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Str. 198, suprafața 0,1084 ha, lungime = 110 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "14703,02";

- la poziția nr. 57, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "str. 854, suprafața 0,0881 ha, lungime = 80 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "11949,60";

- la poziția nr. 58, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "str. 835, suprafața 0,2488 ha, lungime = 250 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "33746,58";

- la poziția nr. 62, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "str. 952, suprafața 0,0533 ha, lungime = 74 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "7229,44";

- la poziția nr. 63, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "str. 965, suprafața 0,3150 ha, lungime = 300 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "42725,58";

- la poziția nr. 64, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "str. 995, suprafața 0,0575 ha, lungime = 100 ml, vecinătăți construcții", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "7799,11";

c) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 8 noi poziții, pozițiile nr. 2731 - 2738, potrivit anexei nr. 16.

20. În anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Marpod":

a) poziția nr. 61 se abrogă;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 22, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "strada Zăvoi (nr. 393-418), lungime = 737 ml, lățime = 3 ml";

- la poziția nr. 28, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "de la nr. 48-61, L = 442 ml, l = 4 ml";

- la poziția nr. 30, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "de la nr. 77-83, L = 182 ml, l = 4 ml";

- la poziția nr. 39, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Ulița Mică (nr. 93-101), L = 270 ml, l = 3 ml";

- la poziția nr. 41, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "str. Pâraie (nr. 121-123), îmbrăcăminte balast, L = 142 ml, l = 3 ml";

- la poziția nr. 43, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "strada Cotoreni (nr. 62-67), L = 250 ml, l = 3 ml";

- la poziția nr. 45, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "strada Merechi, îmbrăcăminte balast, L= 165 ml, l = 3 ml";

- la poziția nr. 62, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Școala de 8 ani, Marpod nr. 161, CF Marpod nr. 2881, nr. top. 241, 242, construcții și teren S = 2326 mp";

c) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 44 de noi poziții, pozițiile nr. 68-112, potrivit anexei nr. 17.

21. În anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Merghindeal":

a) pozițiile nr. 37, 38 și 41 se abrogă;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 5, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Principală, L = 1,766 km", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "42000";

- la poziția nr. 21, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada După Gard L = 0,431 km", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "13000";

- la poziția nr. 22, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Cazanului, L= 0,496 km", iar coloana "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "13800";

- la poziția nr. 43, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Sediul Primăriei și Cămin Cultural Merghindeal", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Merghindeal nr. 60, CF nr. 204, nr. top. 492 și 493 transcris în CF 1455", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "292801 lei";

c) se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 3 noi poziții, pozițiile nr. 3441, 3442 și 3443, potrivit anexei nr. 18.

22. În anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mihăileni":

a) se abrogă pozițiile nr. 241, 244, 250, 251, 264, 265, 266, 276, 278, 279, 295 și 298;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 2, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "1475 ml";

- la poziția nr. 239, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mihăileni - Strada Polaci", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 132 și 180, Lungime = 373 ml";

- la poziția nr. 240, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "stradă Mihăileni", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 196 și Lungime = 38 ml";

- la poziția nr. 242, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "stradă Mihăileni", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 231 și Lungime = 83 ml";

- la poziția nr. 243, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "stradă Mihăileni", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 249 și Lungime = 112 ml";

- la poziția nr. 245, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mihăileni Strada Văleni", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 82, Lungime = 360 ml";

- la poziția nr. 247, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mihăileni Strada Câmpului", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 296 și 297, Lungime = 208 ml";

- la poziția nr. 248, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mihăileni Strada Alvaja", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 452, Lungime = 633 ml";

- la poziția nr. 249, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mihăileni Strada Gruiului", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 304, Lungime = 306 m";

- la poziția nr. 252, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mihăileni Strada Părău", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 370, Lungime = 276 m";

- la poziția nr. 259, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Metiș Strada Grădiniței", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 247, Lungime = 374 m";

- la poziția nr. 263, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Metiș Strada Mondii", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 83, 84, 34 și 39, Lungime = 991 m";

- la poziția nr. 268, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Stradă Metiș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 429, Lungime = 553 m";

- la poziția nr. 271, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Stradă Metiș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 226, Lungime = 185 m";

- la poziția nr. 273, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Stradă Metiș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime = 217 ml";

- la poziția nr. 280, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Șalcău", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 248, 249, 193, 183, 148, Lungime = 1005 m";

- la poziția nr. 286, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Răvășel", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 52, L = 525";

- la poziția nr. 290, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Răvășel", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 212, Lungime = 594 m";

- la poziția nr. 294, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Moardăș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 446, 403, Lungime = 608 m";

- la poziția nr. 297, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Moardăș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 253, 236, Lungime = 298 m";

- la poziția nr. 300, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Moardăș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 170, Lungime = 864 ml";

- la poziția nr. 301, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Moardăș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 71, Lungime = 108 ml";

- la poziția nr. 302, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Moardăș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 293, Lungime = 592 ml".

23. În anexa nr. 41 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nocrich":

a) se abrogă pozițiile nr. 224, 225, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 253, 256, 258, 260, 262, 266, 267, 268, 269, 270 și 272 și nr. 289;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 6, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în Chinepi, parcela nr. 1227, lungime = 1750 ml";

- la poziția nr. 8, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "de la Dealul Marpodului, lungime = 975 ml";

- la poziția nr. 9, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "paralel cu digul, parcela 1290, lungime = 1025 ml";

- la poziția nr. 34, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "La Podișor parcela 2711, lungime = 1025 ml", iar coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință" va avea următorul cuprins: "1991";

- la poziția nr. 35, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "la Călugărițe, parcela 2695, lungime = 1175 ml";

- la poziția nr. 43, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Dealul Fofelzii, parcela 2408, lungime = 2500 ml";

- la poziția nr. 44, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "la Rinii Bobii, parcela 2787 Hosman, lungime = 2400 ml";

- la poziția nr. 82, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "de la DJ până la nr. 274 A În Români, lungime = 950 ml";

- la poziția nr. 92, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "de la nr. 238 la nr. 241, Părăului, nr. cad. 362, Lungime = 147 m, lățime = 8,30 m"; - la poziția nr. 96, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "de la 187 la Iuga - Valea Mică, lungime = 310 ml, l = 6,70 ml"; - la poziția nr. 279, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "S = 460 mp";

c) se completează cu 33 de noi poziții, pozițiile nr. 304-336, potrivit anexei nr. 19.

24. Anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Orlat"

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 10, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 1424, 1453, 1475, lungime = 0,335 km", coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință" va avea următorul cuprins: "1997", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2900 lei";

- la poziția nr. 11, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 1316, 1567, 1549, 1554 lungime = 0,368 km", coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință" va avea următorul cuprins: "1997", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5600 lei";

- la poziția nr. 15, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 1022, 970, 908, 868, lungime = 0,590 km", coloana "Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "1997", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "24.200 lei";

- la poziția nr. 23, "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. cadastral 206, 221 cu lungimea = 0,341 km", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3700 lei";

b) se completează cu o nouă poziție, poziția nr. 97, potrivit anexei nr. 20.

25. În anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păuca":

a) se abrogă pozițiile nr. 38 și 39;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 5, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Străzi în satul Păuca - strada în suprafață de 0,30 ha cu nr. top. 42, de la nr. 214-235, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 423 ml, l = 7,10 ml";

- la poziția nr. 6, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,09 ha cu nr. top. 103 (intre nr. 236-237), îmbrăcăminte pământ, L = 92 ml, l = 9,80 ml";

- la poziția nr. 7, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strada în suprafață de 0,15 ha, nr. top. 200 (evidența OCOTA), de la nr. 257-261, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 220 ml, l = 6,80 ml";

- la poziția nr. 8, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,47 ha cu nr. top. 282 (de la nr. 265-280), îmbrăcăminte balast și pământ, L = 646 ml, l = 7,30 ml";

- la poziția nr. 9, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,04 ha cu nr. top. 355 (între nr. 185-186), îmbrăcăminte de pământ, L = 100 ml, l = 4 ml";

- la poziția nr. 10, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,22 ha cu nr. top. 455 (de la nr. 312-313), îmbrăcăminte balast, L = 270 ml, I = 8,10 ml";

- la poziția nr. 11, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,12 ha cu nr. top. 459 (în cimitirul evanghelic), îmbrăcăminte pământ, L = 190 ml, l = 6,30 ml";

- la poziția nr. 12, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,43 ha cu nr. top. 557 (de la nr. 310-347), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 624 ml, l = 6,90 ml";

- la poziția nr. 13, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,41 ha cu nr. top. 609 (de la nr. 357-363), L = 314 ml, l = 13 ml";

- la poziția nr. 14, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,60 ha cu nr. top. 632,639 (de la nr. 350-357 și nr. 371-384), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 594 ml, l = 10,10 ml";

- la poziția nr. 15, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 1,39 ha, cu nr. top. 751, 754, 792, 805, 828 (de la nr. 110-167), îmbrăcăminte macadam și pământ, L = 1380 ml, l = 10 ml";

- la poziția nr. 16, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,18 ha cu nr. top. 864 (de la nr. 114-122), îmbrăcăminte balast, L = 260 ml, l = 6,90 ml";

- la poziția nr. 17, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,28 ha cu nr. top. 919 (de la nr. 91-98), îmbrăcăminte balast, L = 428 ml, l = 6,50 ml";

- la poziția nr. 18, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,40 ha cu nr. top. 977,999 (de la nr. 75-91), îmbrăcăminte pământ, L = 384 ml, l = 10,40 ml";

- la poziția nr. 19, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,19 ha cu nr. top. 1045 (de la nr. 56-71), îmbrăcăminte balast, L = 196 ml, l = 9,70 ml";

- la poziția nr. 20, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,07 ha cu nr. top. 1063 (de la nr. 48-49), îmbrăcăminte balast, L = 112 ml, l = 6,70 ml";

- la poziția nr. 21, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,15 ha cu nr. top. 1273 (între nr. 24-25), îmbrăcăminte pământ, L = 192 ml, l = 7,80 ml";

- la poziția nr. 22, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,20 ha cu nr. top. 1329 (între nr. 7-8), îmbrăcăminte pământ, L = 82 ml, l = 24,40 ml";

- la poziția nr. 23, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,43 ha cu nr. top. 1, 14, 37, 38 (de la nr. 33-35), îmbrăcăminte balast, L = 384 ml, l = 11,20 ml";

- la poziția nr. 24, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,32 ha cu nr. top. 53, 58, 59 (între 28-33), îmbrăcăminte pământ, L = 445 ml, l = 7,20 ml";

- la poziția nr. 25, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,25 ha cu nr. top. 71, 88 (între nr. 34-35), îmbrăcăminte pământ, L = 196 ml, l = 12,70 ml";

- la poziția nr. 26, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,17 ha cu nr. top. 167, 204 (de la nr. 50-64), îmbrăcăminte balast, L = 244 ml, l = 7 ml";

- la poziția nr. 27, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top. 240, 251, 259 (de la nr. 70-85), suprafața de 0,22 ha, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 292 ml, l = 7,50 ml";

- la poziția nr. 28, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,06 ha cu nr. top. 274 (de la nr. 89-94), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 75 ml, l = 8 ml";

- la poziția nr. 29, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,11 ha cu nr. top. 277, îmbrăcăminte balast, L = 156 ml, l = 7 ml";

- la poziția nr. 30, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "strada în suprafață de 0,20 ha, nr. top. 305, 323 (de la nr. 121-125), îmbrăcăminte balast, L = 185 ml, l = 10,80 ml";

- la poziția nr. 31, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,12 ha cu nr. top. 363, 639 (de la nr. 99-101), îmbrăcăminte balast, L = 136 ml, l = 8,80 ml";

- la poziția nr. 32, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,16 ha cu nr. top. 401 (în stația de autobuz), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 87 ml, l = 18,40 ml";

- la poziția nr. 33, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,23 ha cu nr. top. 406, 430 (de la nr. 15-23), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 205 ml, l = 11,20 ml";

- la poziția nr. 34, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,18 ha cu nr. top. 429 (de la nr. 27-39), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 186 ml, l = 9,70 ml";

- la poziția nr. 35, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,09 ha, nr. top. 510, 517 ( nr. 1-2 și nr. 207-209), îmbrăcăminte de pământ, L = 95 ml, l = 9,50 ml";

- la poziția nr. 36, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,18 ha, nr. top. 579, 587 (de la nr. 183-191), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 204 ml, l = 8,80 ml";

- la poziția nr. 37, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Ulița Mică", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "S = 0,46 ha, L = 484 ml, l = 9,50 ml, îmbrăcăminte beton asfaltic, nr. top. 626, 640, 659, 681, 712, 731";

- la poziția nr. 40, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "în suprafață de 0,16 ha cu nr. top. 713 (de la nr. 159-164), îmbrăcăminte balast, L = 185 ml, l = 8,60 ml";

- la poziția nr. 41, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,54 ha, nr. top. 732, 786, 787, 818, 826, 810 (de la nr. 130-157), îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 520 ml, l = 10,40 ml";

- la poziția nr. 42, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "suprafața de 0,11 ha, cu nr. top. 738, 739 (lângă nr. 124-82), îmbrăcăminte pământ, L = 240 ml, l = 4,60 ml";

- la poziția nr. 101, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centru de zi pentru persoane vârstnice".

26. În anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Poiana Sibiului" se abrogă pozițiile nr. 180, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 și 209.

27. Anexa nr. 46 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Porumbacu de Jos" se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 5 noi poziții, pozițiile nr. 1351, 1352, 1353, 1354 și 1355, conform anexei nr. 21.

28. Anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Racovița" se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 5 noi poziții, pozițiile nr. 571, 572, 573, 574 și 575, conform anexei nr. 22.

29. Anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rășinari" se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 5, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă cu pavaj cu piatră de râu - pământ, L = 524,72 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 8, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită, L = 351,74 m, l = 5,50 m";

- la poziția nr. 12, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită, L = 341,78 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 15, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită cu pavaj piatră de râu L = 809,22 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 18, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită L = 641,03 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 20, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită L = 351,80 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 22, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită cu pavaj piatră de râu L = 389,31 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 24, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită cu pavaj piatră de râu L = 120,24 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 31, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită L = 145,20 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 32, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită L = 165,26 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 34, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă împietruită L = 416,54 m, l = 3,50 m";

- la poziția nr. 42, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "stradă cu pavaj piatră de râu, L = 527,41 m, l = 5,50 m";

- la poziția nr. 49, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Drumuri vicinale în lungime de 40 km pe teritoriul administrativ al comunei Rășinari: - Calea Tropini Vechi De407 S = 0,11 ha, L = 1520 m; Calea Tropinilor/extravilan De54, S = 0,47 ha, De100 S = 0,18 ha, L = 780 m; Calea Călinișului De500, S = 0,34 ha, L = 1500 m; Calea Luncii De516, S = 0,09 ha, L = 223 m; Calea Măglașului De536, S = 0,11 ha, L = 380 m; Calea Joagărului De560, S = 0,16 ha, L = 410 m; Calea Catrina De582, S = 0,22 ha, L = 1530 m; Calea Dealu Drăgoții, De696, S = 0,64 ha, De676, S = 0,14 ha, De690, S = 0,13 ha, L = 2035 m; Calea Cisnădioarei De1068, S = 0,22 ha, De970, S = 0,24 ha, L = 1857 m; Calea Valea Drăgoții De756, S = 0,09 ha, De754, S = 0,12 ha, De925, S = 0,22 ha, L = 1270 m; Calea Podul Urdii De809, S = 0,12 ha, De827, S = 0,14 ha, L = 890 m; Calea Dumbrăvița De863, S = 0,45 ha, De971, S = 0,06 ha, L = 1311 m; Calea Fântâna Țiganii De1094; S = 0,30 ha, L = 750 m; Calea Prislopului De1177, S = 0,26 ha, L = 660 m; Calea Fântânele De1181, S = 0,08 ha, De1185, S = 0,01 ha, De1188, S = 0,08 ha, L = 435 m; Calea Măgurii De1034, S = 0,02 ha, De1309, S = 0,15 ha, De1315, S = 0,15 ha, De1802, S = 0,48 ha, De2494 S = 0,49 ha, L = 3630 m; Calea Apa Cumpănită De1844, S = 0,53 ha, De1876, S = 0,22 ha, De1871, S = 0,17 ha, L = 2250 m; Calea Tomnaticului De1858, S = 0,19 ha, De1856, S = 0,46 ha, De 1926, S = 0,52 ha, De1939, S = 0,88 ha, L = 4135 m; Calea Valea Muntelui De1836, S = 0,08 ha, De1820, S = 0,17 ha, De1824, S = 0,13 ha, De1853, S = 0,11 ha, De1831 S = 0,03 ha, L = 1400 m; Calea Trăineiului De224, S = 0,39 ha, De172, S = 0,63 ha, L = 2550 m; Calea Poplăcii De334, S = 0,19 ha, L = 495 m; Calea Bozilor De328 S = 0,16 ha, De153 S = 0,09 ha, L = 731 m; Calea Păltinișului De1428, S = 0,48 ha, De1449, S = 0,70 ha, De1580, S = 0,14 ha, L = 5815 m; Calea Strâmbului De1693, S = 0,33 ha, De1675, S = 0,28 ha, L = 3443 m".

- la poziția nr. 78, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "CF Rășinari nr. 100386 nr. cad.100386, CF Rășinari 100387 nr. cad.100387, Suprafața = 2023 mp".

30. În anexa nr. 51 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sadu":

a) se abrogă pozițiile nr. 98, 99;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 40, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime = 1737 ml";

- la poziția nr. 46, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime = 1964 ml";

- la poziția nr. 47, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime = 1320 ml";

- la poziția nr. 48, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lungime = 1535 ml";

c) se completează la secțiunea "bunuri imobile" cu un număr de 10 noi poziții, pozițiile nr. 100-109, conform anexei nr. 23.

31. În anexa nr. 52 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săliște":

a) se abrogă pozițiile nr. 1, 4, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 43, 51, 65, 82, 87, 88, 1298, 1301, 1302, 1303, 1320, 1323, 1328, 1340, 1345, 1346, 1361, 1362, 1375, 1376, 1392, 1404, 1405, 1406 și 1407;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 1326, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "CF Săliște nr. 5407, top. 54, 152, 153, 154, 155, 104/2, 104/3";

- la poziția nr. 1366, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Grup Școlar Economic Ioan Lupaș".

32. Anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șeica Mare" se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 29, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "construcție cărămidă 183 mp, pivniță + 1 nivel, CF Șeica Mare nr. 423, nr. top. 872 cu suprafața de 1001 mp și nr. top. 873 cu suprafața de 871 mp".

33. Anexa nr. 55 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șeica Mică" se completează la secțiunea "Bunuri imobile" cu 6 noi poziții, pozițiile nr. 5291 -5296, conform anexei nr. 24.

34. Anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șelimbăr":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 3, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada sat Șelimbăr", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "strada asfalt, nr. top/cad. 1254, 91, 89, 246, 247, 455, 1252, 286, 402, 404, 537, 1191, 620, 619, 706, 788, 790, 1065, 1000, 1253, S = 70508 mp, Lungime = 3000 ml", iar coloana "valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "763281,62";

- la poziția nr. 26, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "nr. top/cad. 156, S = 2585 mp, Lungime = 235ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "287938,08";

- la poziția nr. 27, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 201, S = 1912 mp, Lungime = 158 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "204924,42";

- la poziția nr. 28, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 202, S = 4417 mp, Lungime = 365 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "489507,16";

- la poziția nr. 29, coloana "Denumirea bunului va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 252, S = 1512 mp, Lungime = 70 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "123650,58";

- la poziția nr. 30, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 259, S = 1802 mp, Lungime = 86 ml";

- la poziția nr. 31, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 285, S = 722 mp, Lungime = 50 ml";

- la poziția nr. 32, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 288, S = 4158 mp, Lungime = 64 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "166772,94";

- la poziția nr. 34, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 346, S = 4740 mp, Lungime = 369 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "761538,43";

- la poziția nr. 35, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 374, S = 4452 mp, Lungime = 30 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "18392,25";

- la poziția nr. 36, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 397, S = 989 mp, Lungime = 110 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "82019,48";

- la poziția nr. 37, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 451, S = 3086 mp, Lungime = 255 ml"," iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "356660,46";

- la poziția nr. 38, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Bungard", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 485, S = 3389 mp, Lungime = 172 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "249289,50";

- la poziția nr. 40, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.12, Suprafața = 2390 mp, Lungime = 285 ml";

- la poziția nr. 41, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.38, Suprafața = 894 mp, Lungime = 100 ml";

- la poziția nr. 42, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.52, Suprafața = 2016 mp, Lungime = 195 ml";

- la poziția nr. 43, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.73, Suprafața = 489 mp, Lungime = 50 ml";

- la poziția nr. 44, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.101, S = 2198 mp, Lungime = 209 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "247933,08";

- la poziția nr. 45, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.102, S = 328 mp, Lungime = 55 ml";

- la poziția nr. 46, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.110, S = 2006 mp, Lungime = 110 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "197573,56";

- la poziția nr. 47, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.117, Suprafața = 348 mp, Lungime = 65 ml";

- la poziția nr. 48, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.134, S = 329 mp, Lungime = 105 ml";

- la poziția nr. 49, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.139, S = 320 mp, Lungime = 80 ml";

- la poziția nr. 50, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.153, S = 2363 mp, Lungime = 165 ml";

- la poziția nr. 51, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.187, S = 630 mp, Lungime = 80 ml";

- la poziția nr. 52, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.188, S = 1650 mp, Lungime = 100 ml";

- la poziția nr. 53, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.205, S = 2063 mp, Lungime = 125 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "133205,16";

- la poziția nr. 54, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.234, S = 1531 mp, Lungime = 174 ml", iar la coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "128978,34";

- la poziția nr. 55, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.252, S = 1342 mp, Lungime = 137 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "139605,77";

- la poziția nr. 56, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.253, Suprafața = 630 mp, Lungime = 51 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "70406,72";

- la poziția nr. 57, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad.273, Suprafața = 788 mp, Lungime = 101 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "84898,66";

- la poziția nr. 58, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 300, S = 1618 mp, Lungime = 120 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "168710,43";

- la poziția nr. 59, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 302, S = 787 mp, Lungime = 65 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "66783,73";

- la poziția nr. 61, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 331, S = 615 mp, Lungime = 85 ml";

- la poziția nr. 62, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 357, Suprafața = 1188 mp, Lungime = 135 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "118833,98";

- la poziția nr. 63, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 360, S = 90 mp, Lungime = 35 ml";

- la poziția nr. 64, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 392, Suprafața = 2033 mp, Lungime = 200 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "245517,76";

- la poziția nr. 65, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 442, Suprafața = 733 mp, Lungime = 130 ml";

- la poziția nr. 66, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 474, S = 947 mp, Lungime = 110 ml";

- la poziția nr. 67, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 483, Suprafața = 3366 mp, Lungime = 204 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "294669,62";

- la poziția nr. 68, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 488, Suprafața = 1223 mp, Lungime = 141 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "147697,11";

- la poziția nr. 69, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 506, S = 669 mp, Lungime = 76 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "53016,38";

- la poziția nr. 70, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 523, S = 2409 mp, Lungime = 146 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "261338,14";

- la poziția nr. 71, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 525, S = 2527 mp, Lungime = 220 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "275467,79";

- la poziția nr. 72, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 595, S = 3972 mp, Lungime = 206 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "479683,49";

- la poziția nr. 73, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 628, S = 2135 mp, Lungime = 95 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "256507,49";

- la poziția nr. 74, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 642, S = 2108 mp, Lungime = 95 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "237547,19";

- la poziția nr. 75, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Mohu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 663, Suprafața = 245 mp, Lungime = 35 ml";

- la poziția nr. 76, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 19, asfaltat 67, 123, 132, 192, 434, 490, 719, 749, 835, 988, 1055, 1173, S = 21176 mp, Lungime = 837 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1241561";

- la poziția nr. 77, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Veștem" iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 23, 24, 25. Suprafața = 1273 mp, Pârâul Grecului, Lungime = 225 ml";

- la poziția nr. 78, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 105, S = 652 mp, Crucea Repede, Lungime = 110 ml"

- la poziția nr. 79, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top 191, Suprafața = 588 mp, La Chirila, Lungime = 110 ml";

- la poziția nr. 80, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 258, S = 4356 mp, Hulpari, Lungime = 360 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "396546,56";

- la poziția nr. 81, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 355, S = 2356 mp, Crucea-Biserica, Lungime = 153 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "192584,69";

- la poziția nr. 82, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 402, S = 3639 mp, Covaciului-Grecului, Lungime = 262 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "188550,96";

- la poziția nr. 83, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 483, S = 1059 mp, Prundului, Lungime = 155 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "71159,11";

- la poziția nr. 84, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 559, S = 4861 mp, Balastiera, Lungime = 310 ml";

- la poziția nr. 86, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 578, S = 2551 mp, Crucea lui Andrei, Lungime = 210 ml";

- la poziția nr. 87, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 627, S = 2747 mp, Cibinului, Lungime = 250 ml";

- la poziția nr. 88, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 655, S = 1974 mp, Cibinului, Lungime = 180 ml";

- la poziția nr. 90, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 685, S = 1570 mp, Grădiniței, Lungime = 185 ml";

- la poziția nr. 91, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 812, S = 1817 mp, Tractorului, Lungime = 146 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "154419,41";

- la poziția nr. 92, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 813, S = 924 mp, Tractorului, Lungime = 84 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "73641,41";

- la poziția nr. 93, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 880, S = 906 mp, De la Bucur în jos, Lungime = 103 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "73848,26";

- la poziția nr. 94, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 891, S = 594 mp, Pe la Heleșteu, Lungime = 90 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "53472,76";

- la poziția nr. 95, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 906, S = 347 mp, Lungime = 45 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "22650,94";

- la poziția nr. 96, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 914, S = 4571 mp, De la pod către Cașolt până în Cibin, Lungime = 294 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "310183,39";

- la poziția nr. 97, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 948, S = 2059 mp, Sub sat, Lungime = 156 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "160211,43";

- la poziția nr. 98, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 1071, S = 1518 mp, Sub sat, Lungime = 115 ml", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "116667,84";

- la poziția nr. 99, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Drum - sat Veștem", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Nr. top./cad. 1152, S = 1256 mp, La Bâlea, Lungime = 125 ml";

- la poziția nr. 405, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centru de zi pentru persoane vârstnice și reintegrare socială a persoanelor aflate în dificultate", coloana "Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință" va avea următorul cuprins: "2012", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "542730,90";

b) se completează cu 3 noi poziții, pozițiile nr. 4081, 4082, 4083, potrivit anexei nr. 25.

35. În anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șura Mare":

a) se abrogă pozițiile nr. 941 și 950;

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 934, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șura Mare nr. 252, CF 666 nr. top.552";

- la poziția nr. 935, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șura Mare nr. 252";

- la poziția nr. 936, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șura Mare nr. 252";

- la poziția nr. 937, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șura Mare nr. 252";

- la poziția nr. 943, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Construcții - clădire administrativă și teren aferent 2319 mp", coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șura Mare, Strada Principală nr. 234, CF 100110 Șura Mare (conversie din CF 2503) nr. top.487 și 488, S = 2319 mp", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "20.000 lei";

c) se completează la secțiunea "bunuri imobile" cu două noi poziții, pozițiile nr. 10081 -10082, potrivit anexei nr. 26.

36. În anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șura Mică":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 42, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Sportului", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Intravilan Șura Mică, Lungime = 360 m, Suprafața totală = 3660 mp, de la nr. administrativ 427 spre Sala de sport";

b) se completează la secțiunea "bunuri imobile" cu 2 noi poziții, pozițiile nr. 1241 și 1242, potrivit anexei nr. 27.

37. Anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tilișca" se completează cu 84 noi poziții, pozițiile nr. 22-105, potrivit anexei nr. 28.

38. Anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Turnu Roșu" se completează cu două noi poziții, pozițiile nr. 116 și 117, potrivit anexei nr. 29.

39. În anexa nr. 62 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Viilor":

a) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 40, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strada 1 - nr. cad. 150, L = 87 m; Strada 2 - nr. cad. 163, L = 88 m; Strada 3 - nr. cad. 182, L = 100 m; Strada 4 - nr. cad. 350, L = 110 m; Strada 5 - nr. cad. 375, L = 150 m; Strada 6 - nr. cad. 365, L = 175 m; Strada 7 - nr. cad. 509, L = 485 m; Strada 8 - nr. cad. 533, L = 130 m; Strada 9 - nr. cad. 890, L = 90 m; Strada 10 - nr. cad. 1226, L = 280 m; Strada 11 - nr. cad. 1252, L = 65 m; Strada 12 - nr. cad. 1291, L = 70 m; Strada 13 - L = 230 m; Strada 14 - nr. cad. 610, L = 710 m; Strada 15 - nr. cad. 661, L = 320";

- la poziția nr. 41, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Strada 1, nr. cad. 13, L = 150 m; Strada 2, nr. cad. 387, L = 35 m; Strada 3, nr. cad. 383, L = 25 m; Strada 4, nr. cad. 370, L = 50 m; Strada 5, nr. cad. 215, 201, L = 375 m; Strada 6, nr. cad. 326, L = 215 m; Strada 7, nr. cad. 660, L = 90 m; Strada 8, nr. cad. 665, L = 400 m; Strada 9, nr. cad. 666, L = 100 m; Strada10, nr. cad. 662,660, L = 280 m; Strada 11, nr. cad. 362, 606, L = 355 m; Strada 12, nr. cad. 362, 427, 508, 509, L = 710 m; Strada pe DC7, nr. cad. 362, 660, L = 565";

b) se completează la secțiunea "bunuri imobile" cu 84 noi poziții, pozițiile nr. 461 -4684, potrivit anexei nr. 30.

40. Anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vurpăr" se completează la secțiunea "bunuri imobile" cu 15 noi poziții, pozițiile nr. 3721 -37215, potrivit anexei nr. 31.

Art. II. -

Anexele nr. 1-31*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-31 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 884.

;
se încarcă...