Guvernul României

Hotărârea nr. 884/2013 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 și nr. 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Sibiu":

a) se abrogă pozițiile nr. 51-56, 61, 62, 70, 79, 81, 115, 118, 131, 138-147, 162, 163, 168, 185, 195, 201 de la secțiunea "Bunuri imobile" și 203 și 204 de la secțiunea "Bunuri mobile";

b) se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 1, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.220.407 lei";

- la poziția nr. 2, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.316.300 lei";

- la poziția nr. 3, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.331.532 lei";

- la poziția nr. 4, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.431.550 lei";

- la poziția nr. 5, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5.676.300 lei";

- la poziția nr. 6, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "145.920 lei";

- la poziția nr. 7, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8.900.840 lei";

- la poziția nr. 8, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.176.450 lei";

- la poziția nr. 9, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "126.750 lei";

- la poziția nr. 10, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "146.250 lei";

- la poziția nr. 11, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.032.575 lei";

- la poziția nr. 12, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.558.190 lei";

- la poziția nr. 13, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6.289.560 lei";

- la poziția nr. 14, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "179.400 lei";

- la poziția nr. 15, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.477.890 lei";

- la poziția nr. 16, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.430.540 lei";

- la poziția nr. 17, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.799.770 lei";

- la poziția nr. 18, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3.205.310 lei";

- la poziția nr. 19, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.521.420 lei";

- la poziția nr. 20, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.297.720 lei";

- la poziția nr. 21, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "879.550 lei";

- la poziția nr. 22, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "486.450 lei";

- la poziția nr. 23, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "291.090 lei";

- la poziția nr. 24, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.317.900 lei";

- la poziția nr. 25, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "112.320 lei";

- la poziția nr. 26, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "378.070 lei";

- la poziția nr. 27, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "DJ 105 E - Chirpăr (DJ 105D) - Ilimbav (DJ 105A)", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "432.600 lei";

- la poziția nr. 28, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "719.148 lei";

- la poziția nr. 29, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "60.000 lei";

- la poziția nr. 30, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "335.550 lei";

- la poziția nr. 31, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "178.080 lei";

- la poziția nr. 32, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "434.470 lei";

- la poziția nr. 33, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "474.000 lei";

- la poziția nr. 34, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "828.000 lei";

- la poziția nr. 35, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "384.000 lei";

- la poziția nr. 36, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2.499.690 lei";

- la poziția nr. 37, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.498.950 lei";

- la poziția nr. 38, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "322.200 lei";

- la poziția nr. 39, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "435.750 lei";

- la poziția nr. 40, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "236.400 lei";

- la poziția nr. 41, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "117.000 lei";

- la poziția nr. 42, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.282.800 lei";

- la poziția nr. 43, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "672.430 lei";

- la poziția nr. 44, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.223.620 lei";

- la poziția nr. 45, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "284.220 lei";

- la poziția nr. 46, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "291.090 lei";

- la poziția nr. 47, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.327.370 lei";

- la poziția nr. 48, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "271.350 lei";

- la poziția nr. 49, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "302.880 lei";

- la poziția nr. 50, coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "489.200 lei";

- la poziția nr. 58, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Biblioteca Județeană ASTRA - corp B", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Gh. Barițiu nr. 7 clădire S+P+M+3E+et. 4 parțial și mansardă, CF 44759 Sibiu nr. top. 1539/2, 1540/2, 1541/2";

- la poziția nr. 59, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Biblioteca Județeană ASTRA - corp A";

- la poziția nr. 63, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, șoseaua Alba Iulia nr. 73, în administrarea R.A. Aeroportul Sibiu, clădiri aerogară, magazie și radar, pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, platformele pentru îmbarcare-debarcare și terenurile de amplasament: -CF Sibiu nr. 102454 sub nr. top 7060/2/1 (208,4605 ha); terenuri înscrise în CF Cristian: CF 7976N nr. cad. 2027 S = 900 mp; CF 7996N nr. cad. 2044 cu S = 1000 mp; CF 8000N nr. cad. 2041 S = 1000 mp; CF 7995N nr. cad. 2040, S = 900 mp; CF 7997N nr. cad. 2033/2 S = 500 mp; CF 8016N nr. cad. 2094 S = 7200 mp; CF 7993N nr. cad. 2050 cu S = 3600 mp; CF 8001N nr. cad. 2035 S = 900 mp; CF 7988N nr. cad. 2051 S = 4500 mp și nr. cad. 2052 S = 500 mp; CF 7994N nr. cad. 2047 S = 900 mp; CF 7991N nr. cad. 2048 S = 800 mp; CF 7989N nr. cad. 2042 S = 1000 mp; CF 7975N nr. cad. 2026 cu S = 1000 mp; CF 7987N nr. cad. 2037 S = 900 mp; CF 7992N nr. cad. 2043 S = 900 mp; CF 7999N nr. cad. 2032 S = 900 mp; CF 7998N nr. cad. 2049 S = 1000 mp; CF 8002N nr. cad. 2046 S = 1000 mp; CF 8003N nr. cad. 2038 S = 900 mp; CF 7591N nr. cad. 1560 cu S = 4000 mp și nr. cad. 1561 cu S = 1000 mp; CF 7990N nr. cad. 2036 S = 900 mp; CF 8055N nr. 2137 S = 3100 mp; CF 8061N nr. cad. 2164 S = 900 mp; CF 8060N nr. cad. 2166 S = 4500 mp și nr. cad. 2167 S = 500 mp; CF 8059N nr. cad. 2165 S = 2700 mp; CF 7985N nr. cad. 2034 S = 900 mp; CF Cristian nr. 7977N nr. cad. 2028 S = 2300 mp; CF 7983N nr. cad. 1936 S = 2500 mp; CF 7986N nr. cad. 2045 S = 900 mp; CF 8063N nr. cad. 2128 S = 2400 mp; CF 8064N nr. cad. 2162 S = 1000 mp; CF 8120N nr. cad. 2180 cu S =1000 mp; CF 8128N nr. cad. 1843 S = 5000 mp; CF 8134N nr. cad. 2178 S = 4000 mp; CF 8143N nr. cad. 2188 cu S = 800 mp; CF 8319N nr. cad. 2310, parcela TP328/13 pădure S = 800 mp; CF8156N nr. cad. 2203, parcela TP348/45 teren arabil S = 4000 mp; CF 8155N nr. cad. 2202 ParcelaTP334/14 fânețe S = 1000 mp; CF 8720N nr. cad. 2530 parcela TP348/43 teren S = 4000 mp; CF 8721N nr. cad. 2531 parcela TP334/12 teren arabil S = 1000 mp; CF 7984N nr. cad. 2039 parcela 328/9 teren pădure S = 1000 mp; CF 8548 Turnișor nr. top. 6305/6 și nr. cad. 8937/6 S = 85400 mp; CF 8547 Turnișor nr. top. 6305/2 și nr. cad. 8937/5, S = 84.200 mp; CF 8137N Cristian nr. top. 2137 și nr. cad. 329/4, S = 1000 mp; CF 8543 Turnișor nr. top. 6305/1, nr. cad. 8937/1 S = 19100 mp; CF 8544 Turnișor, nr. top. 6305/3, nr. cad. 8937/2 S = 94400 mp; CF 8545 Turnișor nr. top. 6305/4, nr. cad. 8937/3, S = 1400 mp; CF8546 Turnișor nr. top. 6305/5, nr. cad. 8937/4, S = 47100 mp; CF 8113 Cristian nr. top. 9200/1, nr. cad. 9239/1, S = 351500 mp; clădiri edificate pe terenul înscris în CF Turnișor nr. 7142, nr. top. 7060/2/1: terminal pasageri, turn control, rezervor apă cu stație pompe hidrofor, clădire pompieri și servicii la sol, stație sprinklere și centrală termică, generatoare electrice; CF 102085 Sibiu, nr. top/cad. 102085 - teren extravilan cu S = 13000 mp"; construcție "PNA și LES 20 KV alimentare post trafo, structură cărămidă, cu S = 105,7 mp, identificată în CF 102454 Sibiu (provenită din CF 7142 Turnișor), nr. cad. 102454";

- la poziția nr. 65, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Teatrul pentru copii și tineret GONG Sibiu, imobil în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr. 4, CF Sibiu nr. 107387 nr. cadastral 107387, în suprafață de 1194 mp, suprafață construită 734 mp, construcție S+P+2E compusă din: subsol (hol cu casa scării, hol, 6 depozite), parter (foaier, casa scării, garderobă, CT, 2 grupuri sanitare, culise, sală spectacole cu scenă, atelier cu grup sanitar, casa scării, 2 depozite, 2 cabine actori, 2 grupuri sanitare; etaj I (casa scării, cabină proiecții, balcon deasupra sălii, hol cu 2 grupuri sanitare, 2 holuri, 2 casa scării, sală protocol, 2 grupuri sanitare spectatori, hol, 4 birouri, terasă), etaj II (2 holuri, casa scării, 3 holuri, 2 grupuri sanitare, 2 depozite, 2 cabine actori cu 2 grupuri sanitare, studio înregistrări, sală spectacole cu scenă, culise cu grup sanitar)";

- la poziția nr. 66, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1, sală polivalentă compusă din: a) parter: sală propriu-zisă, vestiare+grupuri sanitare, sală forță, magazii, saună, holuri acces în anexe, dispensar medical și spații administrative, garderobă; b) la cota +3,41: grupuri sanitare, bar, garderobă; c) la cota +6,46: sală aerobic, centrală termică, stație hidrofor, post transformare și SRM gaz; capacitate sală 1810 locuri. CF 102962 (43898) Sibiu, nr. top. 3716/2/1, suprafața totală = 12476 mp";

- la poziția nr. 67, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Octavian Goga, fn, CF Sibiu nr. 43898, nr. top. 3715/1/2/1/1, clădire P+1 și mansardă, centrală termică, curte, parcare cu teren în suprafață totală de 2430 mp";

- la poziția nr. 68, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Direcția județeană de evidență a persoanelor Sibiu";

- la poziția nr. 71, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Imobil în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2 CF Sibiu nr. 107881 nr. top. 559 (conversie din CF 29927), cu suprafața de 863 mp";

- la poziția nr. 74, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 1A, CF 13464 nr. top. 2355/7/5 - Creșă și teren 300 mp";

- la poziția nr. 76, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul de plasament Tavi Bucur";

- la poziția nr. 78, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Orlat, Str. Grănicerilor nr. 113, CF 5694 Cristian nr. top. 1414/a/1/1/36/2/1/1 cu S = 8772 mp; CF nr. 358 Cristian III nr. top. 182/1/23/24 - pădure S = 1198 mp; nr. top. 182/1/23/25 - pădure cu S = 989 mp";

- la poziția nr. 84, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, str. Șaguna nr. 8, construcții și teren, CF 104551 (12484) Sibiu, nr. top. 1536/1/2 - curți și construcții, suprafață 964 mp, nr. top.1557 - grădină, suprafață 90 mp, nr. top. 1538 - grădină, suprafață 1266 mp";

- la poziția nr. 85, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Str. Filarmonicii nr. 18, clădire cărămidă P+1E, CF nr. 598 Sibiu nr. top. 186 și 187";

- la poziția nr. 86, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu nr. 32, clădire școală P+2E, garaj, magazie, curți și construcții în suprafață de 2938 mp; CF nr. 100451 nr. top. 474/1 și nr. top. 475 (din conversie CF 1709)";

- la poziția nr. 87, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă cu Centrul de Plasament Mediaș", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Mediaș, Str. Piscului nr. 8, construcții și teren, CF nr. 102094 (12616) Mediaș nr. top. 2304/3/2/1 - suprafața de 6622 mp și CF nr. 102098 (12616) Mediaș nr. top. 2307/2 - grădină cu suprafața de 2809 mp";

- la poziția nr. 88, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Turnu Roșu (Școala specială cu Centru de Plasament nr. 10)", iar coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Turnu Roșu, Str. Gării nr. 693 construcții și teren, CF Turnu Roșu nr. 4695 nr. top. 12000/1/2, nr. cad. 42/2 cu suprafața de 2520 mp, CF nr. 4697 Turnu Roșu construcții și teren nr. top. 12000/1/4 cu suprafața de 16658 mp - nr. cad. 42/4 și CF Turnu Roșu nr. 4636 nr. top. 12000/1/5 construcții și teren cu suprafața de 4132 mp - nr. cad. 42/5";

- la poziția nr. 117, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Str. Constituției nr. 17 (fost 21), CF Sibiu nr. 59228 (din CF 654) nr. top. 3208/1 teren și clădire P+E cu suprafață construită de 283 mp; Sibiu, Str. Pescarilor nr. 12, CF Sibiu nr. 101298 (din CF36897) top. 3210/2/7/2, construcții P+E clădire dispecerat și personal medical, hală auto și teren de 816 mp; Sibiu, Str. Funarilor nr. 1, CF Sibiu 3019 A+4 nr. top. 3436/1/2 și 3437/1, construcții (garaje) și teren 605 mp, CF Sibiu nr. 101386 (din CF10017) A+1 top 3436/1/1, teren parcare, rampă auto și cabină portar în suprafață de 1259 mp";

- la poziția nr. 119, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiu, Piața Mare nr. 12, subapartament nr. 3 compus din 2 depozite, bibliotecă, sală public, sală lectură, sală ședințe, hol public, birou AMR, hol, wc, birou, S utilă = 323,39 mp și părți comune indivize în cotă de 13,24% din fundații, pereții despărțitori, planșee, casa scării, scările de acces, holul până la etaj, pod, acoperiș, rețelele de gaz, curent electric, apă canal până la intrarea în apartament, ghena și cota de 56,50% din terenul aferent de 578 mp înscris în CF Sibiu nr. 2399 A+3 nr. top. 160/21/lll și 161/1/21/lll.";

- la poziția nr. 151, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Munții Cindrel - traseu principal creastă 1", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cisnădie-vf. Măgura-Șaua Cumpănită-Poiana Tomnatec-Grădina Oncești-Cantonul Silvic Muncel-Șaua Bătrâna- vf. Rozdești-Șaua Șerbănei-vf. Niculești-Șaua Cânaia-vf. Cândrel-vf. Frumoasa-vf. Șerbota Mare-vf. Oașa Mare-Cabana Oașa, lungime = 42 km, durată - 16 h, marcaj = bandă roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "33.600 lei";

- la poziția nr. 152, coloana "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Munții Cindrel - traseu principal de creastă 2", la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Jina (sat)-dealul Captanul Mic-dealul Guga Mică-La Pripoane-Cantonul Silvic Duși-Poiana Rudarilor-vf. Foltea-vf. Frumoasa-vf. Cindrel, lungime - 28 km, durată - 8-9 h, marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "22400 lei";

- la poziția nr. 153, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Halta CFR Sibiel-sat Fântânele-fosta cabană Fântânele-La Pripoane, lungime = 9 km, durată = 4-5 h, marcaj = cruce albastră, grad dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "7200 lei";

- la poziția nr. 154, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sat Sibiel-Valea Cetății-vf. Cetatea (La zid)-fosta cabană Fântânele, lungime = 4 km, durată 2-3 h, marcaj = punct galben, grad dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 155, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Sibiel-Valea Sibiel-La Mănăstire-Valea Sibiel-Fosta cabană Fântânele, lungime = 8 km, durată - 3-4 h, marcaj = triunghi albastru, grad dificultate - mediu, nivel echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6400 lei";

- la poziția nr. 156, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Fosta cabană Fântânele-Dealul Runcuri-La Pisc-Cheile Cibinului-Calea Studenților-Stațiunea Păltiniș, L = 6 km, durată - 5-6 h, marcaj = punct roșu, grad dificultate mediu, nivel echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "4800 lei";

- la poziția nr. 157, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Fosta cabană Fântânele-Piscul Vulturului-Râul Mic (Canton Silvic Strâmba)-Măgura-Râul Mare (Canton Silvic Niculești)-Valea Niculești-Șaua Șerbănei, lungime = 20 km, durată - 7-8 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "16000 lei";

- la poziția nr. 158, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stațiunea Păltiniș-Poiana Găujoara-Cantonul Silvic Muncel-Grădina Oncești-Stația Telescaun-Stațiunea Păltiniș, lungime = 6 km, durată = 3 h, semn marcaj = punct albastru, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "4800 lei";

- la poziția nr. 159, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stațiunea Păltiniș-Poiana Găujoara-Șaua Bătrâna, lungime = 4 km, durată - 2 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "3200 lei";

- la poziția nr. 160, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Stațiunea Păltiniș-Cantonul Silvic Muncel-Poiana Bătrâna Mică-La Pahar - baraj Gâtu Berbecului, lungime - 8 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6400 lei";

- la poziția nr. 161, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șanta-Poiana Lupilor-vf. Oncești-stație telescaun Păltiniș, lungime = 10 km, durată 3-4 h, marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 164, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șaua Șerbănei-Refugiul Cânaia-sub vf. Cindrel, amonte de Șaua Șteflești, L = 7 km, durată - 1/2 h, marcaj = punct roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5600 lei";

- la poziția nr. 165, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cantonul Silvic Niculești-Cabana Z- Valea Râul Mare-Șaua Cânaia-Valea Sadului (Canton Silvic Șerbănei), lungime = 16 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "12800 lei";

- la poziția nr. 166, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Vf. Cindrel-bifurcație spre Refugiul Cânaia-Șaua Șteflești, lungime = 3 km, durată - 1 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2400 lei";

- la poziția nr. 167, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cisnădie-vf. Măgura-poiana Cărbunări-Valea Sadului, lungime = 10 km, durată - 6 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8000 lei";

- la poziția nr. 169, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cisnădioara-vf. Măgura-Poiana Trandafirilor (Rosengarten)-Cătun Prislop-Rășinari, lungime = 12 km, durată - 3 h, semn marcaj = cruce albastră, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul conținut: "9600 lei";

- la poziția nr. 170, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Ciupari (Râul Sadului)-Șaua Târnova-Poaiana Trandafirilor (Rosengarten)-coada Lacului Sadu II, lungime = 6,5 km, durată - 2-3 h, semn marcaj = punct roșu, grad de dificultate - ușor, nivel de echipare turiști - minim, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis, traseu de circuit", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5200 lei";

- la poziția nr. 171, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Vf. Mare-vf. Sterpu-vf. Voineagul- Cătănești-Șaua Buceciu-vf. Negovanu Mare-sub vf. Balindru-vf. Șteflești-Piatra Albă-Șaua Tărtărău, lungime = 39 km, durată - 15 h, semn marcaj = bandă roșie, grad de dificultate - greu, nivel de echipare turiști - complex, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "31200 lei";

- la poziția nr. 172, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Tălmăcel-Muchia Ștefănița-sub vf. Pleșița-sub vf. Muma-La Cruce-Cabana Prejba-vf. Bran-Izvorul Cerbului-Șaua Buceciu, lungime = 27 km, durată - 12 h, semn marcaj = bandă albastră, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "21600 lei";

- la poziția nr. 173, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Valea Sadului (Masa Verde)-Valea Juvărțel-Poiana Muma-La Cruce-Cabana Prejba, lungime = 7,5 km, durată - 3-4 h, semn marcaj = triunghi albastru, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6000 lei";

- la poziția nr. 174, la coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Cabana Valea Sadului-Muchia Vărețelor-vf. Prejba-Cabana Prejba, lungime = 7 km, durată 3-4 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "5600 lei";

- la poziția nr. 175, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Valea Sadului (Canton Silvic Rozdești)-Casele Negovanu-vf. Negovanu Mare, L = 10,5 km, durată - 4 h, marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "8400 lei";

- la poziția nr. 176, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Șaua Șteflești-Șaua dintre vf. Cristești și vf. Piatra Albă, lungime = 3,5 km, durată - 2 h, semn marcaj = cruce roșie, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară - deschis, iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "2800 lei";

- la poziția nr. 177, coloana "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Lazaret-Valea Lotrioara-Pârâul Cailor-Iaru-Cabana Prejba, lungime = 18 km, durată - 5-6 h, semn marcaj = triunghi roșu, grad de dificultate - mediu, nivel de echipare turiști - mediu, sezonalitate: vară-iarnă - deschis", iar coloana "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "14400 lei";


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...