Parlamentul României

Legea nr. 57/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, după litera q) se introduce litera q1) cu următorul cuprins:

"

q1) data limită de consum - data stabilită de producător pentru produsele care, din punct de vedere microbiologic, au un grad ridicat de perisabilitate și sunt susceptibile ca, după un timp scurt, să prezinte un pericol imediat pentru sănătatea consumatorului și va fi precedată de mențiunea «Expiră la data de...», indicându-se în ordine ziua, luna și anul, în formă necodificată."

2. La articolul 3, litera r) va avea următorul cuprins:

"

r) data durabilității minimale - data stabilită de producător până la care un aliment își păstrează caracteristicile specifice în condiții de depozitare corespunzătoare și va fi precedată de mențiunea «A se consuma, de preferință, înainte de...», dacă în dată este inclusă și ziua, sau «A se consuma, de preferință, până la sfârșitul...», dacă se indică luna și anul sau numai anul;"

3. Articolul 3 se completează cu litera u) cu următorul cuprins:

"

u) alimente și ingrediente alimentare inedite - alimente și ingrediente alimentare care nu au mai fost utilizate până în prezent în consumul uman."

4. La articolul 17 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) să stabilească limitele maxime pentru toxinele care provin din dezvoltarea mucegaiurilor toxigene pe materiile prime sau pe produsele finite."

5. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Reglementarea trebuie să stabilească reguli privind fortificarea, restaurarea cu nutrienți a alimentelor, precum și reguli privind fabricarea și comercializarea suplimentelor de hrană care conțin nutrienți. Această reglementare trebuie să prevadă doza zilnică recomandată de nutrienți."

6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, împreună cu Institutul Național de Statistică, au obligația să verifice trimestrial datele privind nutriția pe diferite segmente ale populației, precum și datele privind securitatea alimentară, pe care trebuie să se bazeze recomandările privind coșul minim de consum zilnic, respectiv cantitatea minimă de produse necesare, și să informeze Guvernul asupra concluziilor."

7. La articolul 34, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) condițiile privind fabricarea, respectiv calitatea materiilor prime și a ingredientelor folosite în producerea sau la prepararea alimentelor, operațiunile tehnologice obligatorii pentru fiecare categorie de alimente, compoziția sau calitatea anumitor alimente, inclusiv a celor cu destinație specială;"

8. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Controlul alimentelor se realizează prin inspecțiile efectuate de către inspectorii de stat pentru controlul alimentelor stabilite la alin. (1), care au obligația să păstreze secretele de fabricație sau datele pe care le cunosc despre unitățile controlate."

9. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Încălcarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv cele prevăzute în ordinele emise de ministerele abilitate potrivit prevederilor prezentei reglementări privind alimentele, atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 16 ianuarie 2002.

Nr. 57.

;
se încarcă...