Parlamentul României

Legea nr. 80/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 aprilie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În vederea privatizării societăților comerciale din turism, Ministerul Turismului poate accepta plata în rate a prețului acțiunilor vândute, în condițiile stabilite de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În cazul vânzării cu plata în rate a prețului acțiunilor, avansul este de minimum 10% din prețul de vânzare, iar plata ratelor se va eșalona pe o perioadă de până la 5 ani de la data semnării contractului, cu perceperea unei dobânzi anuale stabilite prin hotărâre a Guvernului. Cumpărătorul are obligația de a efectua investiții pe o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului.

...............................................................................................

(4) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență o rată sau nu a efectuat programul de investiții convenit, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără orice altă formalitate. În această situație cumpărătorul pierde atât prețul plătit până la acea dată, cât și investițiile efectuate, cu titlu de daune."

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:

"

(41) În cazul în care cumpărătorul a efectuat cel puțin 80% din valoarea investiției, termenul convenit pentru realizarea investițiilor poate fi prelungit cu încă un an. După acest termen condițiile de anulare a contractului rămân cele prevăzute la alin. (4).

(42) Prevederile alin. (41) se aplică și în cazul contractelor încheiate, în baza prezentei ordonanțe de urgență, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia."

3. La articolul 2, alineatul (5) litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) scrisoarea de garanție bancară emisă de o bancă comercială română sau scrisoarea de garanție bancară emisă de o bancă comercială străină și confirmată de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);"

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Licitația cu strigare se desfășoară într-o singură etapă și se va ține în termen de 15 zile de la publicarea anunțului de vânzare în mass-media centrală și locală și, după caz, internațională."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 26 februarie 2002.

Nr. 80.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...