Parlamentul României

Legea nr. 84/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(3) În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termică vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritățile administrației publice locale vor vira subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif pentru energia termică livrată populației, ajutoarele bănești pentru energia termică livrată populației, precum și ajutoarele bănești pentru energia termică ce se acordă categoriilor defavorizate ale populației, potrivit legii. Agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termică sunt obligați să înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor încasa valoarea acesteia.

(4) Încasarea de către agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiari și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei și 100 milioane lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale."

2. La articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În execuție sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se alocă în aceleași proporții prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiția prezentării documentelor care confirmă plăți efectuate în acest scop de autoritățile administrației publice locale din bugetele acestora."

3. La articolul 6, alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care se importă prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 353/2001. Abrogarea nu produce efecte pentru combustibilii energetici importați de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2000 aplicându-se în acest caz, prin excepție, până la 1 martie 2002."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 26 februarie 2002.

Nr. 84.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...