Art 90 Contravenții și sancțiuni | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 90.
- Practică judiciară (8), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții următoarele fapte: Modificări (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deținătorii drepturilor de autor;

b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul publicității sau teleshoppingului;

c) utilizarea publicității mascate sau a teleshoppingului mascat;

d) programarea și difuzarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), art. 29-33, art. 34 alin. (2)-(4), art. 39 alin. (1), art. 40 și ale art. 85 alin. (4)-(9);

e) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2) și nu a obținut autorizația de retransmisie;

f) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea art. 74 și 82;

g) emiterea pe altă frecvență sau nerespectarea datelor tehnice, a zonei ori a parametrilor tehnici prevăzuți în licența de emisie; Modificări (2), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

h) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licența audiovizuală; Modificări (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică;

j) difuzarea unui serviciu de programe fără a deține, după caz, licență audiovizuală, decizie de autorizare audiovizuală, licență de emisie sau autorizație tehnică de funcționare; Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

k) exploatarea licențelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei. Modificări (2), Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care Consiliul decide că efectele unei fapte prevăzute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somație publică de intrare în legalitate. Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

(4) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în prezenta lege se face ținându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum și de sancțiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an. Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 80 Licențe și autorizații
Art 81 Licențe și autorizații
Art 82 Licențe și autorizații
Art 83 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 84 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 85 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 86 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 87 Contravenții și sancțiuni
Art 88 Contravenții și sancțiuni
Art 89 Contravenții și sancțiuni
Art 90 Contravenții și sancțiuni
Art 91 Contravenții și sancțiuni
Art 92 Contravenții și sancțiuni
Art 93 Contravenții și sancțiuni
Art 94 Contravenții și sancțiuni
Art 95 Contravenții și sancțiuni
Art 96 Contravenții și sancțiuni
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 99 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...