Art 88 Contravenții și sancțiuni | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 88.
- Modificări (1)

(1) Supravegherea aplicării, controlul îndeplinirii obligațiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei legi revin Consiliului, cu excepția prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 și 73, ale căror respectare, supraveghere, control și, respectiv, sancționare a încălcării revin de drept Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, în conformitate cu atribuțiile pe care le are, conform legii. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații poate delega exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuții de supraveghere și control în domeniul telecomunicațiilor. Modificări (2)

(3) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere personalul de control poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informațiile necesare în aplicarea prezentei legi, precizând temeiul legal și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații să fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută de prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Art 78 Licențe și autorizații
Art 79 Licențe și autorizații
Art 80 Licențe și autorizații
Art 81 Licențe și autorizații
Art 82 Licențe și autorizații
Art 83 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 84 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 85 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 86 Limitele dreptului de exclusivitate
Art 87 Contravenții și sancțiuni
Art 88 Contravenții și sancțiuni
Art 89 Contravenții și sancțiuni
Art 90 Contravenții și sancțiuni
Art 91 Contravenții și sancțiuni
Art 92 Contravenții și sancțiuni
Art 93 Contravenții și sancțiuni
Art 94 Contravenții și sancțiuni
Art 95 Contravenții și sancțiuni
Art 96 Contravenții și sancțiuni
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...