Art 75 Licențe și autorizații | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Licențe și autorizații -
Art. 75.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflați sub jurisdicția României sau sub jurisdicția unui stat cu care România a încheiat un acord internațional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condițiile legii.

(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflați sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene și recepționate pe teritoriul acestor state, este liberă și nu necesită nici o autorizare prealabilă. Modificări (1)

(3) Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ și grav prevederile art. 39 sau 40;

b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel puțin două ori prevederile art. 39 sau 40;

c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauză și Comisiei Europene respectivele încălcări și despre măsurile pe care intenționează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou;

d) consultările cu statul de pe teritoriul căruia se face transmisia și cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o înțelegere amiabilă în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea în cauză persistă. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:

   Art 65   Licențe și autorizații

   Art 66   Licențe și autorizații

   Art 67   Licențe și autorizații

   Art 68   Licențe și autorizații

   Art 69   Licențe și autorizații

   Art 70   Licențe și autorizații

   Art 71   Licențe și autorizații

   Art 72   Licențe și autorizații

   Art 73   Licențe și autorizații

   Art 74   Licențe și autorizații

   Art 75   Licențe și autorizații

   Art 76   Licențe și autorizații

   Art 77   Licențe și autorizații

   Art 78   Licențe și autorizații

   Art 79   Licențe și autorizații

   Art 80   Licențe și autorizații

   Art 81   Licențe și autorizații

   Art 82   Licențe și autorizații

   Art 83   Limitele dreptului de exclusivitate

   Art 84   Limitele dreptului de exclusivitate

   Art 85   Limitele dreptului de exclusivitate
;
se încarcă...