Art 57 Licențe și autorizații | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Licențe și autorizații -
Art. 57.
-

(1) Licența audiovizuală se retrage de către Consiliu în următoarele situații: Modificări (1)

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condițiile stabilite prin licență, în termen de 12 luni de la obținerea licenței audiovizuale, cu excepția cazului în care difuzarea se face pe cale radioelectrică terestră; Consiliul poate acorda o prelungire de încă 6 luni în situații justificate; Modificări (1)

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licența audiovizuală mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, și mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive; Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietății în audiovizual, până la încadrarea în cota de piață admisă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

(2) Licența audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage și în următoarele situații:

a) titularul nu obține, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obținerii autorizației tehnice de funcționare;

b) ca urmare a retragerii licenței de emisie.

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Art 47 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 48 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 49 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 50 Licențe și autorizații
Art 51 Licențe și autorizații
Art 52 Licențe și autorizații
Art 53 Licențe și autorizații
Art 54 Licențe și autorizații
Art 55 Licențe și autorizații
Art 56 Licențe și autorizații
Art 57 Licențe și autorizații
Art 58 Licențe și autorizații
Art 59 Licențe și autorizații
Art 60 Licențe și autorizații
Art 61 Licențe și autorizații
Art 62 Licențe și autorizații
Art 63 Licențe și autorizații
Art 64 Licențe și autorizații
Art 65 Licențe și autorizații
Art 66 Licențe și autorizații
Art 67 Licențe și autorizații
;
se încarcă...