Art 43 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului -
Art. 43.
- Jurisprudență

(1) Radiodifuzorii sunt persoane de drept public sau privat. Modificări (2)

(2) Regimul radiodifuzorilor de drept public se reglementează prin lege organică. Modificări (1)

(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie și funcționează sub forma societăților comerciale.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor sau a părților sociale se poate transfera în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu condiția să nu aducă atingere drepturilor și obligațiilor prevăzute în licența sau licențele deținute de societatea comercială respectivă.

(5) Orice persoană fizică sau juridică ce deține sau dobândește o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăți comerciale titulare de licență audiovizuală ori de licență de emisie sau ale unei societăți care controlează o societate titulară a unei astfel de licențe are obligația de a notifica această situație Consiliului, în termen de o lună de la data la care a ajuns la această cotă.

(6) Acțiunile reprezentând capitalul social al societăților comerciale pe acțiuni nu pot fi decât nominative.

(7) Este interzisă utilizarea numelui unei alte persoane, în orice mod, de către o societate comercială care solicită acordarea unei licențe audiovizuale ori de emisie sau a oricărei alte autorizații privind un serviciu de comunicare audiovizuală ori care controlează o societate titulară a unei astfel de licențe ori autorizații, în scopul eludării prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Art 33 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 34 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 35 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 36 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 37 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 38 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 39 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 40 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 41 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 42 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 43 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 44 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 45 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 46 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 47 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 48 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 49 Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Art 50 Licențe și autorizații
Art 51 Licențe și autorizații
Art 52 Licențe și autorizații
Art 53 Licențe și autorizații
;
se încarcă...