Art 18 Consiliul Național al Audiovizualului | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul Național al Audiovizualului -
Art. 18.
-

(1) Consiliul își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare, care se aprobă cu votul majorității membrilor săi.

(2) În vederea exercitării atribuțiilor Consiliul își constituie o structură funcțională proprie, inclusiv structuri teritoriale de control și monitorizare, care sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcătuit din funcționari publici și personal încadrat cu contract individual de muncă, salarizați potrivit prevederilor art. 98.

(4) Funcționarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri în consiliile de administrație ale radiodifuzorilor publici sau privați, în organele de conducere ale radiodifuzorilor și nici nu pot să exercite funcții sau să dețină acțiuni ori părți sociale într-o societate comercială titulară a unei licențe audiovizuale. Modificări (1)

(5) În scopul aplicării dispozițiilor alin. (4), funcționarii publici din cadrul Consiliului vor depune la președintele Consiliului o declarație de conformare pe propria răspundere.

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 11 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 12 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 13 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 14 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 15 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 16 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 17 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 18 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 19 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 20 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 21 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 22 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 23 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 24 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 25 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 26 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 27 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 28 Conținutul comunicării audiovizuale
;
se încarcă...