Art 17 Consiliul Național al Audiovizualului | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul Național al Audiovizualului -
Art. 17.
-

(1) Consiliul este autorizat:

a) să stabilească condițiile, criteriile și procedura pentru acordarea licențelor audiovizuale; Modificări (1)

b) să stabilească procedura de acordare a autorizației de retransmisie;

c) să elibereze licențe audiovizuale și autorizații de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune și televiziune și să emită decizii de autorizare audiovizuală; Modificări (1), Jurisprudență

d) să emită, în aplicarea dispozițiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atribuțiilor sale prevăzute expres în prezenta lege și, cu precădere, cu privire la: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

- asigurarea informării corecte a opiniei publice; Puneri în aplicare (1)

- urmărirea exprimării corecte în limba română și în limbile minorităților naționale;

- asigurarea echidistanței și a pluralismului; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

- transmiterea informațiilor și a comunicatelor oficiale ale autorităților publice cu privire la calamități naturale, starea de necesitate sau de urgență, starea de asediu ori de conflict armat;

- protecția minorilor; Puneri în aplicare (1)

- apărarea demnității umane; Puneri în aplicare (2)

- politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, naționalitate, religie, convingeri politice și orientări sexuale;

- exercitarea dreptului la replică; Puneri în aplicare (1)

- publicitate, inclusiv publicitatea electorală, și teleshopping; Puneri în aplicare (1)

- sponsorizare; Puneri în aplicare (1)

- programarea și difuzarea emisiunilor ori programelor privind campaniile electorale; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

- responsabilitățile culturale ale radiodifuzorilor; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

e) să elaboreze instrucțiuni și să emită recomandări pentru desfășurarea activităților în domeniul comunicării audiovizuale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Consiliul este consultat în procesul de definire a poziției României și poate participa, prin reprezentanți, la negocierile internaționale cu privire la domeniul audiovizual.

(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta. Modificări (2)

(4) Consiliul este autorizat să solicite și să primească de la radiodifuzori și distribuitori de servicii de programe audiovizuale orice date, informații și documente care privesc îndeplinirea atribuțiilor sale, având obligația să păstreze confidențialitatea datelor care nu au caracter public. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 11 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 12 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 13 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 14 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 15 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 16 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 17 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 18 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 19 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 20 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 21 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 22 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 23 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 24 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 25 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 26 Conținutul comunicării audiovizuale
Art 27 Conținutul comunicării audiovizuale
;
se încarcă...