Art 10 Consiliul Național al Audiovizualului | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul Național al Audiovizualului -
Art. 10.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Consiliul Național al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliu, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar și garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale. Jurisprudență

(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale Consiliul are obligația să asigure: Jurisprudență

a) respectarea exprimării pluraliste de idei și de opinii în cadrul conținutului serviciilor de programe transmise de radiodifuzorii aflați sub jurisdicția României;

b) pluralismul surselor de informare a publicului;

c) încurajarea liberei concurențe;

d) un raport echilibrat între serviciile naționale de radiodifuziune și serviciile locale, regionale ori tematice;

e) protejarea demnității umane și protejarea minorilor; Jurisprudență

f) protejarea culturii și a limbii române, a culturii și limbilor minorităților naționale;

g) transparența mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual; Modificări (1)

h) transparența activității proprii.

(4) Consiliul își exercită dreptul de control asupra conținutului programelor oferite de radiodifuzori numai după comunicarea publică a acestor programe. Jurisprudență

(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conținutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori și a ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează, de regulă, periodic și ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primește o plângere cu privire la nerespectarea de către un radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligațiilor înscrise în licența audiovizuală. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Consiliul este obligat să sesizeze autoritățile competente cu privire la apariția sau existența unor practici restrictive de concurență, a abuzului de poziție dominantă sau a concentrărilor economice, precum și cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competența sa.

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 11 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 12 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 13 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 14 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 15 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 16 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 17 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 18 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 19 Consiliul Național al Audiovizualului
Art 20 Consiliul Național al Audiovizualului
Reviste:
Toate televiziunile din România ar putea fi obligate să aloce zilnic un spațiu pentru "minutul de știință"
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...