Art 66 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 66, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 66.
-

(1) În cazul aplicării procedurii de licitație deschisă, cerere de ofertă, precum și la sfârșitul etapei finale în cazul aplicării procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a transmite simultan tuturor ofertanților o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.

(2) În cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare comunicarea trebuie să motiveze această decizie și să indice numele ofertantului câștigător, iar în cazul ofertelor declarate corespunzătoare, să indice inclusiv caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului ofertant necâștigător."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
Art 66 "
Art 68 "
Art 70 "
Art 85 "
Art 89 "
Art 90 "
Art 96 "
;
se încarcă...