Art 45^1 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 45 se introduce articolul 45^1 cu următorul cuprins: - " -
Art. 451.
-

(1) Autoritatea contractantă, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte de lucrări unor terțe părți într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii;

b) ofertanților să precizeze în ofertă valoarea contractelor de lucrări pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.

(2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în anunțul de participare sau în invitația de participare, precum și în condițiile contractuale procentul minim impus la care se face referire la alin. (1) lit. a) sau faptul că potențialilor ofertanți li se solicită să indice valoarea la care se face referire la alin. (1) lit. b).

(3) Orice ofertant are dreptul să prezinte în ofertă un procent mai mare decât procentul minim prevăzut la alin. (1) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Articol unic
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
Art 66 "
Art 68 "
Art 70 "
Art 85 "
Art 89 "
Art 90 "
Art 96 "
;
se încarcă...